Erikoisjoukkohaun kautta Tikkakoskelle

Voit päästä varusmiespalvelukseen Ilmasotakouluun hakemalla erikoisjoukkohaussa tai kutsunnoista. Kutsunnoissa Ilmasotakoulun kiintiöt ovat rajatut. Ilmavoimien erikoiskursseille pääsy edellyttää vapaaehtoista hakeutumista erikoisjoukkohaun kautta.

Erikoisjoukkohaulla tarkoitetaan vapaaehtoista hakeutumista tiettyihin varusmieskoulutuksiin ennen palveluksen alkamista. Ilmavoimien erikoiskurssit järjestetään Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Erikoisjoukkohaussa olevien koulutuksien palvelusaika on 347 vuorokautta, ja niihin sisältyy miehistön kuljettajakoulutusta lukuunottamatta aliupseerikurssin tai reserviupseerikurssin suorittaminen (varusmiesjohtajakoulutus).

Sinut määrätään kutsunnoissa johonkin joukko-osastoon. Jos Sinut valitaan erikoisjoukkohaussa Ilmasotakouluun, niin aluetoimisto muuttaa palveluspaikaksesi Ilmasotakoulun.

Ilmavoimien erikoiskurssit

Lentoreserviupseerikurssi

Varusmiespalveluksen voi suorittaa ainutlaatuisella lentävällä varusmieskurssilla. Kurssi järjestetään vuosittain ja se alkaa heinäkuun saapumiserän kanssa samaan aikaan.

Hakuaika päättyy 1.12.

Aliupseerikurssin lentotekninen linja

Lentotekninen aliupseerikurssi tarjoaa mielekkään, monipuolisen ja haastavan varusmiespalveluksen tekniikasta ja lentokoneista kiinnostuneille.

Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9.
Hakuaika heinäkuussa alkavalle kurssille päättyy 1.3.

Aliupseerikurssin johtokeskuslinja

Kurssin linjan oppilaat koulutetaan ilmavoimien johtokeskusten valvontakeskusryhmän tilannevalvonta-aliupseereiksi ja osa saa jatkokoulutuksen taistelunjohtajaksi (vain 2. saapumiserästä). Lisäksi kurssilla annetaan tutkavalvontaan soveltuva koulutus.

Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9.
Hakuaika heinäkuussa alkavalle kurssille päättyy 1.3.

Sotilaskuljettajakurssi

Sotilaskuljettajakurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kurssin aikana sotilaskuljettajat saavat pohjan itsenäisille ajotehtäville omissa joukko-osastoissa. Kurssin aikana ajat BECE- ajokortin ja saat osan ammattipätevyyskoulutuksesta.

Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9.
Hakuaika heinäkuussa alkavalle kurssille päättyy 1.3.