Ilmavoimien sotilaskuljettajat

Ilmavoimien sotilaskuljettana saat kuljettajan ammattipätevyyden lisäksi valmiuden toimia erinäisissä tehtävissä.

Ilmavoimien sotilaskuljettajana saat BECE-ajokortin, kuljettajan ammattipätevyyden, ADR-luvan vaarallisten aineiden kuljettamiseen sekä valmiuden toimia lentokentällä polttoaine-, puhdistus- ja laitehuoltotehtävissä. Kurssi järjestetään Ilmasotakoulussa Tikkakoskella, josta varusmiehet siirtyvät hakemaansa ilmavoimien joukko-osastoon tai Utin jääkärirykmenttiin palveluksen loppuajaksi.

Kouluttava joukko-osasto: Ilmasotakoulu, Tikkakoski

Palveluspaikka: Ilmasotakoulu, Karjalan lennosto, Lapin lennosto, Satakunnan lennosto, Utin jääkärirykmentti

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: kaikki

Koulutus

Erikoisjoukkohaun kautta valitut kuljettajat astuvat palvelukseen Ilmasotakouluun jossa suorittavat peruskoulutuskauden sekä sotilaskuljettajakurssin. Kuljettajakurssin jälkeen siirrytään siihen joukko-osastoon palvelukseen mihin on hakeuduttu. (Poikkeus on Utin jääkärirykmentti jonne kuljettajat astuvat palvelukseen Uttiin, josta heidät komennetaan kuljettajakurssille Tikkakoskelle.) Kurssi sisältää ennakoivan ja taloudellisen ajamisen, kuormaamisen, työturvatietoa sekä ensiapukoulutuksen. Koulutus jatkuu perehtymisellä trukki- ja moottori-työkoneisiin, terminaalitoimintoihin, erityiskuljetusmuotoihin, maastoajoon ja ajoneuvon auttamiseen vaikeissa olosuhteissa. Lisäksi kuljettajat ajavat ammattipätevyyden koulutusajoja 20 tuntia.

Pääsyvaatimukset

Hakijalta vaaditaan

  • Peruskoulu suoritettuna
  • Vähintään B-luokan I-vaiheen ajokortti, sekä ajokortin syventävä vaihe suoritettuna
  • Vähintään 18-vuotias
  • Suostumus huumetestaukseen ja liikenneriketietojen käsittelyyn
  • Terveydentila täyttää CE-luokan ajokortin vaatimukset (ajokorttilaki 18 §) sekä mahdollistaa lentopolttoaineiden käsittelyn
  • Ei saa olla vakavia liikennerikkomuksia viimeisen kahden vuoden aikana

Eduksi katsotaan

  • Logistiikan, metsäkonealan tai vastaavan perustutkinto
  • linja-, yhdistelmä- tai puutavarakuljettajan ammattitutkinto
  • C- tai CE-ajokortti, ammattipätevyyskoulutus ja työkokemus alalta

Hakeminen

Hakuaika heinäkuun saapumiserään päättyy 1.3. ja tammikuun saapumiserään 1.9.

Hakulomake ja -ohje (Ohjeet löytyvät lomakkeen kohdasta viisi)

Ilmasotakoulun erikoisjoukkohaun terveyskysely

Muut hakemiseen liittyvät lomakkeet

Linkit