Laskuvarjojääkärit

Laskuvarjojääkärit koulutetaan henkisesti ja fyysisesti vaativiin tiedustelu- ja taistelutehtäviin.

Koulutus koostuu monipuolisesta ase-, ampuma-, taistelu ja laskuvarjohyppykoulutuksesta sekä toiminnasta helikoptereiden kanssa. Koulutus järjestetään Utin jääkärirykmentissä Kouvolassa.

Vuoden 2018 haussa huomioitavaa

  • Otamme vastaan ainoastaan sähköisiä hakemuksia (joissakin ennen kesäkuuta 2017 painetuissa esitteissä ja oppaissa kehotetaan lähettämään paperinen hakulomake liitteineen, mutta älä tee niin)
  • Valintakoe järjestetään Utissa ja Kouvolassa 22. - 27.1.2018. Valintakoe kestää yksittäisen henkilön osalta kaksi päivää (ellei karsiudu kesken) sekä yöpymisen Puolustusvoimien tiloissa ensimmäistä valintakoepäivää edeltävänä yönä. Kutsut valintakokeisiin lähetetään ennen joulua. Samoin lähetetään postitse tieto niille, joita ei kutsuta valintakokeisiin.

 

Palveluspaikka: Utin jääkärirykmentti

Palvelusaika: 347pv

Saapumiserä: heinäkuu

Koulutus

Kaikki laskuvarjojääkärit koulutetaan vähintään aliupseereiksi ja noin viidennes reserviupseereiksi Utin jääkärirykmentin omalla reserviupseerikurssilla. Koulutus jaetaan neljään ajanjaksoon: perus- ja erikoiskoulutuskausi, aliupseerikurssi 1, aliupseerikurssi 2 tai reserviupseerikurssi sekä joukkokoulutuskausi.


Laskuvarjojääkärit saavat sotilaan peruskoulutuksen ja laskuvarjohyppykoulutuksen ohella helikopteri-, vesistö- sekä ase- ja ampumakoulutusta. Lisäksi koulutetaan tiedustelua ja taistelua niin maastossa kuin rakennetulla alueella, vaativissa olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina. Aliupseeri- ja reserviupseerikurssilla laskuvarjojääkärit oppivat johtamis- ja kouluttamistaitoja sekä erikoistuvat omaan tehtäväänsä esimerkiksi viestitoimintaan, pioneeritoimintaan tai lääkintään.

Pääsyvaatimukset

Laskuvarjojääkäreihin pääsyyn vaaditaan:

  • hyvä terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A
  • näkö 1,0 ilman laseja (ei silmä-/piilolaseja)
  • virheetön värinäkö
  • normaalit näkökentät ja kuulo
  • hyvä fyysinen kunto
  • uimataito 200m
  • kohtuullinen hiihtotaito

Karsivia tekijöitä ovat vaikeat ihotaudit, lääkehoitoa vaativat allergiat, muut pitkäaiakiset sännöllistä lääkitystä vaativat sairaudet, hoitamattomat hampaat tai hammasproteesit, tuoreet raajojen murtumat tai vaikeat nivelvammat sekä rikosrekisteri tai rangaistukseen johtaneet teot (varkaus, kavallus, pahoinpitely tms).

KATSO LIITE: Fyysisten testien sisältö ja suoritusohjeet.

Hakeminen

Varusmiespalveukseen laskuvarjojääkärikurssille hakeudutaan vapaaehtoisesti. Hakuaika päättyy vuosittain 6. joulukuuta.

Kaksipäiväinen valintakoe järjestetään tammikuussa. Koe sisältää fyysiset ja psykologiset soveltuvuustestit, haastattelut sekä lääkärintarkastuksen. Valintakokeen perusteella koulutukseen valitaan 60 - 80 parhaiten soveltuvaa henkilöä. Valinnoista ilmoitetaan maaliskuussa.

Koulutukseen voi hakea, vaikka olisi aloittanut varusmiespalveluksen jossakin toisessa joukko-osastossa. Muualla palveltua aikaa ei kuitenkaan hyvitetä, vaan laskuvarjojääkärikoulutus kestää kaikilla 347 vuorokautta. Jos varusmiespalvelus toisessa joukko-osastossa on suoritettu loppuun asti, ei sitä voi aloittaa uudelleen.

Hae laskuvarjojääkäriksi Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta. Täytä hakemus osoitteessa https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Linkit