Sukeltajat

Sukeltajana saat monipuolisen koulutuksen merivoimien erikoisjoukoissa.

Kurssille haetaan hyväkuntoisia ja motivoituneita oppilaita. Aikaisempaa sukellustaitoa ei edellytetä. Vuosittain koulutetaan noin 20 sukeltajaa. Koulutukseen valitut astuvat palvelukseen tammikuussa ja kaikkien palvelusaika on 347 vuorokautta. Koulutuspaikkana on Rannikkoprikaati Upinniemessä.         

Palveluspaikka: Upinniemi, Kirkkonummi

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: tammikuu

Koulutus

Sukeltajat koulutetaan kahdella eri linjalla vuorovuosittain taistelu- ja raivaajasukeltajiksi. Taistelusukeltajat koulutetaan parillisina vuosina ja raivaajasukeltajat parittomina. Raivaajasukeltajat koulutetaan vedenalaisten räjähteiden etsintä- ja raivaamistehtäviin. Raivaajasukeltajat käyttävät sukellustehtävässään seoskaasulaitetta. Taistelusukeltajat koulutetaan sukeltamaan happilaitteella. Taistelusukeltajan tehtäviin kuuluvat vaativat tiedustelutehtävät merellisessä ympäristössä. Molemmat linjat koulutetaan lisäksi sukeltamaan paineilmalaitteella. Kattavan sukelluskoulutuksen lisäksi kaikki suorittavat aliupseerikurssin. Sukelluskertoja kertyy palveluksen aikana 60-100.

Pääsyvaatimukset

Sukeltajiksi hakevilta vaaditaan

  • hyvä terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A
  • hyvä fyysinen kunto
  • näkö 1.0 ilman laseja (ei silmä-/piilolaseja)
  • tarkka väriaisti, normaalit näkökentät
  • normaali kuuloaisti

Hakeminen

Hakuaika sukeltajakoululle päättyy 31.7. Sukeltajakoulun valintakokeet järjestetään viikolla 35 Upinniemessä. Valintakokeet sisältävät fyysiset testit, lääkärintarkastuksen sekä soveltuvuuskokeet. Tulokset ilmoitetaan noin kuukauden kuluttua valintakokeesta.

Koulutukseen voi hakea, vaikka olisi aloittanut varusmiespalveluksen jossakin toisessa joukko-osastossa. Muualla palveltua aikaa ei kuitenkaan hyvitetä, vaan sukeltajakoulutus kestää kaikilla 347 vuorokautta. Jos varusmiespalvelus toisessa joukko-osastossa on suoritettu loppuun asti, ei sitä voi aloittaa uudelleen.

Linkit