Varusmiessoittajat

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta tarjoaa musiikin taitajille mahdollisuuden suorittaa varusmiespalvelus sotilassoittokunnassa.

Varusmiessoittokunta esiintyy näyttävyyttä ja edustavuutta vaativissa tilaisuuksissa kotimaassa ja ulkomailla, ja on erikoistunut kuviomarssin sekä konserttimusiikin esittämiseen.

Palveluspaikka: Panssariprikaati, Hämeenlinna

Palvelusaika: 255 pv, johtajilla 347 pv

Saapumiserä: tammikuu

Koulutus

Palvelus alkaa kaikille varusmiehille yhteisellä peruskoulutuskaudella. Palveluksen loppuaikana erikoiskoulutuskaudella varusmiehistä kootaan kuviomarssikokoonpano, puhallinorkesteri, jousiorkesteri, viihdeorkesteri ja showband, jotka esiintyvät Suomessa ja ulkomailla.

Varusmiessoittokuntaan valituista osa sijoitetaan sotilassoittokuntiin varusmiessoittajiksi. Lisäksi muodostetaan 20 henkilön kivääritaitoryhmä, jonka jäseniltä vaaditaan hyvää rytmitajua, sopusuhtaista ruumiinrakennetta, erityisen hyvää asennetta sotilaskoulutukseen ja pitkäjänteisyyttä vaativaan kivääritaitoryhmän koulutukseen. Ryhmä esiintyy osana soittokunnan kuviomarssiohjelmaa tai omana solistiryhmänä. Sotilassoittajan ammatista kiinnostuneet voivat varusmiespalveluksen jälkeen hakea avoimia soittajan virkoja sotilassoittokunnista.

Pääsyvaatimukset

Sotilassoittajaksi voivat hakea puhallin- tai lyömäsoittajat, laulajat, basistit, kitaristit, kosketin- tai jousisoittajat sekä ääni- ja valomiehet. Myös kuoron- ja orkesterinjohtajat sekä media-alan osaajat (valo- ja videokuvaajat sekä graafikot) voivat hakea varusmiessoittokuntaan.

Muodollisia pääsyvaatimuksia ei ole vaan käytännön soittotaito ja osaaminen ratkaisevat. Pyrkijöiltä edellytetään soittotaidon lisäksi ryhdikästä käytöstä ja innostusta sotilassoittajan tehtävään.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 31.12.