Haku erityistehtäviin

Erityistehtäviin haetaan kahdella tavalla, riippuen varusmieskoulutuksen vaiheesta.

Pääsääntöisesti erityistehtäviin haetaan P-kauden alussa alokkaana. Hakuun voi osallistua oman saapumiserän P-kauden ensimmäisen kolmen viikon aikana tai noin kahta viikkoa ennen palvelukseen astumista.

Linkki alokkaiden hakuun.

Jos olet jo aliupseerikoulutuksessa tai Reserviupseerikoulussa, täytä hakulomake.

Linkki johtajien hakuun.