Valintojen kulku

Lentoreserviupseerikurssille saapuu vuosittain noin 500–700 hakemusta. Kurssille valitaan 35 oppilasta. Valinta on viisivaiheinen ja hakijat saavat jokaiseen vaiheeseen matkaliput poislukien ulkomailta matkustavat.

VALINTAVAIHEET

Esikarsinta, I-vaihe

Esikarsinta tehdään hakupapereiden perusteella. Valinnassa käytetään hyväksi kaikkia hakupapereissa olevia tietoja.

Tieto I-vaiheen tuloksista toimitetaan hakijoille tammikuun loppuun mennessä.

Esivalinta, II-vaihe

Valintoja toteuttavat Puolustusvoimien terveysasemat kutsuvat esikarsinnan läpäisseet hakijat esivalintaan.

Tieto II-vaiheen tuloksista toimitetaan hakijoille maaliskuun loppuun mennessä.

III-, IV- ja V -vaiheet

Psykologinen testaus, fysiologinen testaus ja erikoistarkastukset.

Tieto III-vaiheen tuloksista toimitetaan hakijoille huhtikuun loppuun mennessä ja hakijoita tiedotetaan IV-vaiheen tuloksista toukokuun loppuun mennessä.

VALINTA

Valintakokous pidetään touko-kesäkuun vaihteessa. Lopulliset tiedot valinnoista toimitetaan hakijoille kesäkuun puoleen väliin mennessä. Kurssille valituille lähetetään palvelukseenastumismääräykset ja kurssi alkaa heinäkuussa samaan aikaan vuoden toisen saapumiserän kanssa.

Varusmiespalvelusta suorittavat hakijat hakevat HSL:ää kurssin alkuun saakka ja palvelus jatkuu lentoreserviupseerikurssilla heinäkuussa.