Lentäjä

Varusmiespalveluksen voi suorittaa ainutlaatuisella lentävällä varusmieskurssilla. Kurssi järjestetään vuosittain ja se alkaa yhtä aikaa heinäkuun saapumiserän kanssa. Hakuaika lentoreserviupseerikurssille päättyy 1.12.

Lentoreserviupseerikurssi Ilmasotakoulussa Tikkakoskella avaa tien lentäjäksi ilmavoimiin, maavoimiin tai Rajavartiolaitokseen. Kurssilla annetaan perusteellinen ilmailuteorian opetus ja lentokoulutus Vinka-alkeiskoulutuskoneella. Koulutus jakaantuu neljään vaiheeseen, jotka ovat: peruskoulutuskausi, aliupseerikurssin I-jakso, reserviupseerikurssi ja lentopalvelus.

Muut hakemiseen liittyvät lomakkeet


Saapumiserä Heinäkuu
Palveluksen kesto 347 päivää
Joukko-osasto Ilmavoimat, Ilmasotakoulu
Paikkakunnat Tikkakoski, Jyväskylä

Tehtävään on haettava erikseen. Hakulomake ja -ohje (Ohjeet löytyvät lomakkeen lopusta)