Graafikko, liikunta-ala

Tehtävänäsi on tuottaa viestintään ja projekteihin liittyvää materiaalia liikuntasektorille sekä Sotilasurheiluliitolle.

Tulet työskentelemään Puolustusvoimien Pääesikunnassa koulutusosastolla liikuntasektorilla ja Sotilasurheiluliitossa, jotka vastaavat Puolustusvoimien liikuntakoulutuksen sisällöstä, valmennuksesta ja kilpailutoiminnasta sekä vapaa-ajan liikuntapalveluista.

Tuet Puolustusvoimien liikuntasektorin viestintää erilaisin graafisin tuottein. Suunnittelet ja toteutat verkkografiikkaa, visuaalisia ilmeitä eri verkkopalveluihin, mainoksia, julisteita ja kampanjamateriaaleja. Verkkosivustojen ja painotuotteiden suunnittelun ja toteutus on sinulle tuttua. Työnkuvaasi kuuluu muun muassa julisteiden taittamista sekä kuvankäsittelyä. Tehtäväsi ovat Puolustusvoimien liikuntasektorin ja Sotilasurheiluliiton toimialalta, joten edellytämme hakijalta kiinnostusta liikuntatoiminnan kehittämiseen.

Vaatimukset

Osaamisesi on joko painetun median tai digitaalisen median saralta tai parhaimmassa tapauksessa hallitset molemmat. Sinun tulee osata käyttää hyvin erilaisia kuvankäsittelyohjelia, sosiaalisen median palveluita sekä videoeditointiohjelmistoja. Edellämainittujen lisäksi sinulla tulee olla seuraavanlaisia taitoja:

  • Kyky omatoimiseen työskentelyyn ja asioiden selkeään esittämiseen tarvittaessa tiimityöskentelykykyä
  • Aikataulujen suunnittelu ja täsmällisyys
  • Kyky tiedon etsimiseen ja kokoamiseen
  • Projektihallintakyky (kokonaisuuksien hallinta ja tavoitehakuisuus)

Lisätietoja

Kai Pihlainen, 0299 510 173 (arkisin klo 9-16)

Harri Koski, 0299 510 170


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Pääesikunta, Kaartin jääkärirykmentti, Koulutusosasto
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakulomakkeeseen