Varusmiestoimikuntien pääsihteeri

Varusmiestoimikuntien pääsihteeriksi voi hakeutua kaikista joukko-osastoista. Toimisto sijaitsee Pääesikunnassa Helsingissä.

Varusmiestoimikuntien (VMTK) pääsihteerinä työskentelet valtakunnallisen VMTK-sihteeristön puheenjohtajana palkatun henkilökunnan kanssa Pääesikunnan koulutusosastolla. Monipuolisessa tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sosiaalisen median tuntemusta ja tietoteknisiä taitoja.

VMTK-pääsihteerin keskeinen tehtävä on osallistua joukko-osastojen VMTK-toiminnan kehittämiseen, ohjaamiseen ja seuraamiseen. VMTK-pääsihteeri toimii myös varusmiestoimikuntien sähköisen viestinnän koordinaattorina ja osallistuu varusmiestoimikuntien verkkosivujen ylläpitoon sekä asevelvollisia koskeviin tapahtumiin ja laaja-alaiseen sidosryhmätoimintaan. VMTK:t toimivat kaikissa varuskunnissa, joissa niillä on paikalliset puheenjohtajansa. Pääsihteeri koordinoi toimintaa valtakunnallisesti.

Vaatimukset

  • Sosiaalisen median hallinta
  • MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • Hyvä suomen kielen taito

Haku

Avoin hakemus osoitteeseen vmtk.paasihteeri@gmail.com 14.5. mennessä, lisäksi hakemus varusmiesten erityistehtäviin -lomake toimitetaan täytettynä mahdollisine liitteineen yksikön päällikölle tai vääpelille.

Lisätietoja

upseerikokelas Liisa Karvonen, 0299 510 187, vmtk.paasihteeri@gmail.com
sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen, 0299 510 189, hannu.maijanen@mil.fi


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Pääesikunta, Kaartin jääkärirykmentti, Koulutusosasto
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle