Media-analyytikko

Pääesikunnan tiedusteluosasto vastaa sotilastiedustelun kokonaisuudesta Puolustusvoimissa.

Haemme nyt tiedusteluosaston avointen lähteiden tiedustelutiimiin motivoituneita ja sopivan uteliaita varusmiehiä media-analyytikoiksi ja ohjelmoijiksi. Työskentely sotilastiedusteluyhteisössä on varmasti yksi jännittävimmistä tavoista suorittaa varusmiespalvelus.

Avointen lähteiden tiedustelutiimi tutkii turvallisuusympäristön kannalta tärkeitä ilmiöitä ja kehittää uusia tutkimusmenetelmiä. Työskentely tapahtuu toimistoympäristössä pienryhmässä. Ryhmän jäsenenä tehtäviisi kuuluu kerätä tietoa julkisista lähteistä (OSINT), analysoida havaintoja ja koostaa raportteja. Tutkittavat aiheet ovat monipuolisia ja liittyvät ajankohtaisesti maanpuolustuksen teemoihin.

Tässä tehtävässä saamaasi tiedonhankinta- ja analysointikoulutusta voit hyödyntää myös varusmiespalveluksen jälkeisissä opinnoissa ja työelämässä. Tehtävään ei ole erityisiä koulutus- tai kuntovaatimuksia: voit olla esimerkiksi yliopistossa opiskeleva, korkeakouluopintoja suunnitteleva tai muulla tavoin mielestäsi tehtävään sopiva henkilö. Työn sisältöä voidaan painottaa hakijan koulutuksen tai vaikkapa harrastustaustan mukaan.

Vaatimukset

Tehtävään valituilta odotamme sujuvaa suomen kielen kirjallista osaamista. Osassa tehtävistä venäjän kielen taidosta on hyötyä. Työn luonteen vuoksi tehtävään valituista henkilöistä tehdään turvallisuusselvitys.

Lisätietoja

mediaseuranta.tiedos.pe@mil.fi


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Pääesikunta, Kaartin jääkärirykmentti, Tiedusteluosasto
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle