Ylläpitäjä (verkkosivut), mediatuotantotiimi

IT-tukihenkilö on mediatuotantotiimin tekninen osaaja.

Tässä tehtävässä pääset mukaan kehittämään, toteuttamaan ja innovoimaan puolustusvoimien valtakunnallista viestintää näköalapaikalta. Toimit Pääesikunnan viestintäosastolla osana kuuden henkilön varusmiestiimiä.

Pääesikunnan viestintäosaston mediatuotantotiimi on tiivis asiantuntijaryhmä. Tiimiin etsitään graafikkoja, IT-tukihenkilöitä, sisällöntuottajia ja kuvatoimittajaa. Mediatuotantotiimi tukee puolustusvoimien valtakunnallista viestintää, huolehtii puolustusvoimien sivustojen tyylikkäästä sisällöstä ja ulkoasusta esimerkiksi tuottamalla tekstejä ja grafiikkaa sekä valvoo sisältöjen laatua. Mediatuotantotiimi vastaa myös sisällöntuottajien tukipalvelusta sekä kutsujen ja painotuotteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vaikka tahti vaihtelee, työ on jatkuvasti vastuullista ja kehittävää. Mediatuotantotiimin palveluspaikka on Helsingissä ja varusmiehet majoittuvat Kaartin jääkärirykmentissä.

IT-tukihenkilö päivittää puolustusvoimien verkkosivuja, tekee kyselyjä, tulostaa statistiikkoja, neuvoo sisällöntuottajia ja tarvittaessa kirjoittaa sujuvasti ohjeita. Osaamisen mukaan IT-tukihenkilö on tehnyt myös pieniä ohjelmistoja. IT-tukihenkilö vastaa IT-järjestelmiä ja laitteita koskevasta tuesta, neuvonnasta ja vikatilanteiden selvittämisestä sekä Pääesikunnan viestintäosaston vastuulla olevien IT-järjestelmien ja verkkoympäristön ylläpidosta. Asiakkailta tulevat palvelupyynnöt saapuvat pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla, minkä jälkeen ne käsitellään. Tehtävään kuuluu myös pitää pienimuotoista järjestelmien käyttökoulutusta ja vieritukea Pääesikunnassa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Aikaisempi kokemus lähitukitehtävistä tai muusta asiakaspalvelusta lasketaan eduksi.

IT-tukihenkilöksi hakevalta vaaditaan tietoteknisen alan koulutusta tai kokemusta. Myös AV-laitteiden ja esitystekniikan tuntemus ja kokemus teknisestä asiakaspalvelusta on eduksi. Hakemus kannattaa lähettää, vaikka taitosi eivät täysin vastaisikaan tehtävänkuvaa. Välttämättömiä kaikissa tehtävissä ovat sosiaalisuus ja hyvät ryhmätyöskentelytaidot.

Vaatimukset

  • Monipuolinen osaaminen WWW-tekniikoista
  • Kokemus sisällönhallintajärjestelmistä
  • Sosiaalisuus ja hyvät ryhmätyöskentelytaidot

Eduksi

  • Alan työkokemus ja opinnot
  • Kokemus teknisestä asiakaspalvelutyöstä

Linkit

Lue Petteri Raatikaisen kokemuksista Mediatuotantotiimin IT-tukihenkilönä

Lisätietoja

Mediatuotantotiimi 0299 500 725 / mediatuotantotiimi@mil.fi


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Pääesikunta, Kaartin jääkärirykmentti, Viestintäosasto
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle