Sisällöntuottaja, mediatuotantotiimi

Sisällöntuottaja on monipuolinen tekijä. Loistava kirjoittaja, ehdottomasti, mutta paljon muutakin. Kaikkea ei tarvitse osata itse, innostus oppimiseen on tärkeää.

Pääesikunnan viestintäosaston mediatuotantotiimi on tiivis asiantuntijaryhmä. Tiimiin etsitään graafikkoja, IT-tukihenkilöitä, sisällöntuottajia ja kuvatoimittajaa. Mediatuotantotiimi tukee puolustusvoimien valtakunnallista viestintää, huolehtii puolustusvoimien sivustojen tyylikkäästä sisällöstä ja ulkoasusta esimerkiksi tuottamalla tekstejä ja grafiikkaa sekä valvoo sisältöjen laatua. Mediatuotantotiimi vastaa myös sisällöntuottajien tukipalvelusta sekä kutsujen ja painotuotteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vaikka tahti vaihtelee, työ on jatkuvasti vastuullista ja kehittävää. Mediatuotantotiimin palveluspaikka on Helsingissä ja varusmiehet majoittuvat Kaartin jääkärirykmentissä.

Mediatuotantotiimissä on tarjolla monipuolisia tehtäviä eri alojen osaajille. Hakemus kannattaa lähettää, vaikka taitosi eivät täysin vastaisikaan tehtävänkuvaa. Välttämättömiä kaikissa tehtävissä ovat sosiaalisuus ja hyvät ryhmätyöskentelytaidot.

Sisällöntuottaja työskentelee osana kuusihenkistä varusmiestiimiä. Pääosa työajasta kuluu erilaisten tekstien stilisointiin, sisältöjen, ohjeiden, raporttien tai tiedotteiden kirjoittamiseen sekä sivustojen sisältöjen laadun valvontaan. Lisäksi sisällöntuottaja tukee puolustusvoimien muita sisällöntuottajia kaikissa julkaisuun tai sisältöjen hiomiseen liittyvissä asioissa. Sisällöntuottajat pääsevät myös kehittämään kirjoitustaitojaan sekä haastattelu- ja esiintymistaitojaan palveluksen aikana järjestettävälle kurssille. Aktiivisilla sisällöntuottajilla on myös mahdollisuus suunnitella sekä toteuttaa juttuja Ruotuväki-lehteen.

Tiedottajien ja sisällöntuottajien tukeminen tarjoaa monipuolisia työtehtäviä. Tehtäviin kuuluu muun muassa tiedottajien opastusta julkaisujärjestelmän käytössä, tiedotteiden laatimista, tekstien stilisointia ja oikolukua. Lisäksi sisällöntuottaja auttaa puolustusvoimien markkinointimateriaalien, kampanjoiden, julisteiden ja kutsujen suunnittelussa.

Eduksi

  • Alan työkokemus ja opinnot
  • Sosiaalisuus ja hyvät ryhmätyöskentelytaidot
  • Sosiaalisen median palveluiden tuntemus
  • Hyvä suomen kielen taito

Lisätietoja

Mediatuotantotiimi 0299 500 725 / mediatuotantotiimi@mil.fi


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Pääesikunta, Kaartin jääkärirykmentti, Viestintäosasto
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle