Kuvatoimittaja, mediatuotantotiimi

Kuvatoimittajan tehtäviin kuuluu kuvien ottaminen ja käsittely, lyhyet videoproduktiot eri medioita varten. Hän osallistuu myös graafisten töiden valmisteluun.

Tässä tehtävässä pääset mukaan kehittämään, toteuttamaan ja innovoimaan puolustusvoimien valtakunnallista viestintää näköalapaikalta. Toimit Pääesikunnan viestintäosastolla osana noin kuuden henkilön varusmiestiimiä.

Mediatuotantotiimi huolehtii puolustusvoimien sivustojen tyylikkäästä sisällöstä ja ulkoasusta tuottamalla tekstejä ja grafiikkaa sekä valvoo sisältöjen laatua. Mediatuotantotiimi vastaa myös sisällöntuottajien tukipalvelusta sekä kutsujen ja painotuotteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Vaikka tahti vaihtelee, työ on jatkuvasti vastuullista ja kehittävää. Mediatuotantotiimin palveluspaikka on Helsingissä ja varusmiehet majoittuvat Kaartin jääkärirykmentissä.

Kuvatoimittajalta odotetaan valokuvaustekniikan hallintaa ja kiinnostusta puolustusvoimien toimintaa kohtaan. Alan koulutus tai kokemus työelämästä on eduksi. Kuvaus sekä kuvien käsittely tapahtuu digitaalisesti ja Photoshop -ohjelman tunteminen on välttämätöntä.

Kuvatoimittajalla on oltava myös videoiden tuottamiseen tarvittavat valmiudet. Myös hyvä sosiaalisen median tuntemus tukee tehtävän suorittamista. Kuvatoimittaja osallistuu myös puolustusvoimain komentajan ja ylimmän johdon esitysmateriaalien valmisteluun. Kuvatoimittaja tekee kuvaussuunnitelmat, ottaa kuvat, käsittelee materiaalin ja toimittaa tarvittavalle taholle. Samoin hänen vastuullaan on lyhyiden videoiden tuotanto muun muassa sosiaaliseen mediaan. Tämä pitää sisällään videoiden suunnittelun, kuvaamisen ja editoinnin.

Kuvatoimittaja tulee olemaan avainhenkilö kuva-aineistojen siirrossa uuteen puolustusvoimien Kuva- ja mediapankki -järjestelmään.

Hakemus tehtävään kannattaa lähettää, vaikka taitosi eivät täysin vastaisikaan tehtävänkuvaa. Välttämättömiä kaikissa tehtävissä ovat sosiaalisuus ja hyvät ryhmätyöskentelytaidot.

Vaatimukset

  • Photoshop
  • Premiere Pro
  • Sosiaalisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot

Eduksi

  • Ohjelmointikielet (PHP, HTML CSS)
  • Alan koulutus ja kokemus

Lisätietoja

Mari Hienonen, 0299 500 606


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Pääesikunta, Kaartin jääkärirykmentti, Viestintäosasto
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle