Ohjelmoija - mobiiliopetuspelien kehittäjä

Tehtävässä osallistut teknisten ratkaisujen ja keinovalikoiman kehittämiseen opetuksen ja koulutuksen tueksi.

Puolustusvoimien palvelukeskus toimii neljällä paikkakunnalla. Tultuasi valituksi tehtävään on komennuspaikkasi PVPALVK:n Oppimis- ja kuvapalvelut yksikkö (OKPA) Tuusulassa. OKPA:ssa tulet toimimaan osana 5-10 varusmiehen ryhmää, joka hoitaa vastuullisia ja kehittäviä tehtäviä koko Puolustusvoimia varten. Hallinnollisena joukko-osastonasi toimii Kaartin jääkärirykmentti Helsingissä Santahaminan saarella.

Osallistut Puolustusvoimien verkko-oppimistyökalujen ja keinovalikoiman kehittämiseen. Työssä tuotetaan Puolustusvoimien henkilöstön ja asevelvollisten käyttöön opetukseen liittyviä teknisiä ratkaisuja, jotka tällä hetkellä painottuvat mobiilipeleihin. Tehtävässä on mahdollista päästä innovoimaan tulevaisuuden työkaluja ja apuvälineitä Puolustusvoimien koulutuksen tueksi. Sinun ei tarvitse täyttää kaikkia osaamisvaatimuksia, koska tulet toimimaan osana hyvin itsenäisesti toimivaa ryhmää, jossa tehtäviä jaetaan tarpeen ja soveltuvuuden mukaan.

Vaatimukset

  • Ohjelmisto-osaaminen: Unity, 2d/3d-tuotanto (3d-mallit, tekstuurit, valikot esim. Photoshop/3ds Max/Blender)
  • Ohjelmointiosaaminen: C#, JavaScript
  • Projektinhallintaosaaminen: Git, SCRUM, dokumentointi
  • Englannin kielitaito
  • Itseohjautuvuus, ideointikyky ja aloitteellisuus
  • Trello

Eduksi

  • Ymmärrys verkko-oppimisen/-pedagogiikan ilmiöistä ja välineistä (mm. pelillistäminen, motivointi, mobiilioppiminen) on eduksi

Lisätietoja

Tuomas Tihula, 0299 815 630


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Kaartin jääkärirykmentti, Puolustusvoimien palvelukeskus
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle