Ohjelmoija, mobiilikehitys

Tässä tehtävässä sinulla on erinomainen mahdollisuus päästä kehittämään mobiilisovellusratkaisuja ja ottaa osaa Puolustusvoimien koulutuksen uudistamiseen.

Tultuasi valituksi tehtävään on komennuspaikkasi Puolustusvoimien Palvelukeskuksen Oppimis- ja kuvapalvelujen yksikkö (OKPA) Tuusulassa. OKPA:ssa tulet toimimaan osana 5-10 varusmiehen ryhmää, joka hoitaa vastuullisia ja kehittäviä tehtäviä koko Puolustusvoimia varten. Hallinnollisena joukko-osastonasi toimii Kaartin jääkärirykmentti Helsingissä Santahaminan saarella.

Osallistut Puolustusvoimien verkko-oppimistyökalujen ja keinovalikoiman kehittämiseen. Työssä tuotetaan Puolustusvoimien henkilöstön ja asevelvollisten käyttöön teknisiä ratkaisuja, jotka tässä tehtävässä painottuvat mobiilisovelluksiin. Tehtävässä on mahdollista päästä innovoimaan mobiilipelejä ja kehittämään mobiilisovellusalustaa Puolustusvoimien koulutuksen tueksi. Sinun ei tarvitse täyttää kaikkia osaamisvaatimuksia, koska tulet toimimaan osana hyvin itsenäisesti toimivaa ryhmää, jossa tehtäviä jaetaan tarpeen ja soveltuvuuden mukaan.

  • Mobiilisovelluskehitys: Android, iOS

  • Ohjelmointiosaaminen: C# tai vastaavat kielet

  • Ohjelmisto-osaaminen: Git, IDE:t, kuvankäsittely (esim. Visual Studio, GIMP)

  • Englannin kielitaito

  • Itseohjautuvuus, ideointikyky ja aloitteellisuus

Eduksi

  • Kokemusta Xamarin-kehitysympäristöstä

  • Ymmärrys tietokannoista ja niiden hallitsemisesta (SQL)

  • Käsitys projektinhallinnasta: SCRUM, Trello, dokumentointi

  • Kiinnostus verkko-oppimisesta ja pelisuunnittelusta (mobiilioppiminen, motivointi, pelillistäminen)

  • Kokemusta 3D-tuotannosta (Blender, 3ds Max)

Lisätietoja

Erikoissuunnitelija Miika Rouvinen

etunimi.sukunimi@mil.fi

Puolustusvoimien vaihde, 0299 800

Valittavien määrä: 2


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Kaartin jääkärirykmentti, Puolustusvoimien palvelukeskus
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle