Verkkopedagoginen käyttötukihenkilö

Tehtävässä on mahdollista päästä tukemaan joukko-osastojen työtä verkko-opetuksen ja sen käytäntöjen saralla.

Puolustusvoimien palvelukeskus toimii neljällä paikkakunnalla. Tultuasi valituksi tehtävään on komennuspaikkasi PVPALVK:n Oppimis- ja kuvapalvelut yksikkö (OKPA) Tuusulassa. OKPA:ssa tulet toimimaan osana 5-10 varusmiehen ryhmää, joka hoitaa vastuullisia ja kehittäviä tehtäviä koko Puolustusvoimia varten. Hallinnollisena joukko-osastonasi toimii Kaartin jääkärirykmentti Helsingissä Santahaminan saarella.

Olet mukana Puolustusvoimien verkko-oppimisalustan (LMS, pvmoodle.fi) ja muiden verkko-oppimiseen liittyvien työvälineiden (pedagogisen) käytön ja sisältöjen kehittämisessä koko Puolustusvoimissa. Tehtävässä on mahdollista päästä tukemaan joukko-osastojen työtä verkko-opetuksen ja sen käytäntöjen saralla. Puolustusvoimien oppimisalustaa käytetään koko puolustusvoimien henkilöstön ja asevelvollisten opetukseen.

Vaatimukset

• Ohjelmisto-/sovellusosaaminen: Adobe Captivate, Articulate Storyline, Moodle, Sosiaalisen median sovellukset
• Itseohjautuvuus, ideointikyky ja aloitteellisuus ovat olennaisia kykyjä

Eduksi

• Kokemus verkkopedagogiikasta on eduksi
• Pedagoginen koulutus (esim. kandidaatin-/maisterin tutkinto) on eduksi

Lisätietoja

Miika Rouvinen, 0299 815 632


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Kaartin jääkärirykmentti, Puolustusvoimien palvelukeskus
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle