Tutkimusavustaja, toimintakykyosasto

Tehtävä käsittää erilaisia tutkimustehtäviä. Jokainen tehtävä suunnitellaan erikseen valitun henkilön osaamisen mukaan.

Tehtävässä edellytetään motivoituneisuutta tutkimustehtäviin sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Vaatimukset

Tutkimustoiminnassa tarvittavien korkeakouluopintojen suoritus (esim. tiedonhaku- ja -käsittelyopinnot sekä tutkimusmenetelmälliset opinnot) ja vähintään yliopistollisten aineopintojen suoritus soveltuvilta tieteenaloilta (esim. psykologia, sosiologia, kasvatustiede, liikuntatiede, terveystiede, tietotekniikka, tilastotiede) tai korkeakoulututkinto soveltuvilta aloilta. Tehtävä vaatii osaamista tiedonhaussa, tiedon käsittelyssä ja analysoinnissa sekä laaja-alaista osaamista eri tutkimusmenetelmistä.

Lisätietoja

Professori Kari Kallinen

etunimi.sukunimi@mil.fi

Puolustusvoimien puhelinvaihde, 0299 800

Palveluspaikka on Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Tuusulan toimipiste. Hallinnollinen joukko-osasto on Kaartin Jääkärirykmentti.

Palvelusaika miehistö 255 pv tai johtajakoulutus 347 pv.

Turvallisuusselvitys hakeutumisen yhteydessä.

Valittavien määrä: 2

 


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle