Andra tjänstgöringsalternativ

Värnplikten kan också utföras på andra sätt.

Vapenfri tjänst

Om din övertygelse förhindrar dig att genomgå din värnplikt med vapen i hand, kan du söka dig till vapenfri tjänstgöring. Den vapenfria tjänsten räcker 255 eller 347 dygn. Tjänsten är i övrigt identisk med den vanliga beväringstjänstgöringen, men innehåller ingen vapenutbildning. Information om alternativen för vapenfri tjänstgöring får du från regionalbyråerna eller i samband med uppbådet.

Civiltjänstgöring

Om din övertygelse förhindrar dig att genomgå tjänstgöring beskriven i värnpliktslagen kan du ansöka om befrielse från att utföra den. Då måste du istället genomgå civiltjänst under tid som bestäms av arbets- och näringsministeriet vid civiltjänstcentralen eller civiltjänstanstalt.

Civiltjänstgöringstiden är 347 dygn. Gör en ansökan med hjälp av Arbets- och näringsministeriets civiltjänstblankett. Information om hur man ansöker om civiltjänst får du från Civiltjänstcentralens webbplats, regionalbyråerna eller vid uppbådet. Ansökan om civiltjänst får inte göras före uppbådet.

Jehovas vittnen

Om du hör till Jehovas vittnen, beviljas du uppskov i tre år ifall du kan uppvisa ett under två månader gammalt intyg från församlingen att du är en aktiv medlem. Vid förnyelse av uppskovet måste ett nytt intyg över medlemskap i församlingen förevisas.

Uppskov kan beviljas högst fram till slutet av det år du fyller 28 år. Ifall uppskovet fortgått utan uppehåll och förutsättningarna för uppskovet ännu är ikraft, kan du befrias från värnplikten under fredstid på basis av skild ansökan.

Ålänningar

Dem med åländsk hembygdsrätt och som före 12 års ålder inflyttat till landskapet får istället för beväringstjänstgöring tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i någon annan civilförvaltning

Länkar