Reservist lagom till jul

Huvudstaben 13.12.2016 10.00
Pressmeddelande

Torsdagen den 15 december 2016 hemförlovas nästan 8 400 beväringar och kvinnor som genomgått frivillig militärtjänst från försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.

Nu hemförlovas beväringar ur kontingent 2/16 som tjänstgjort 165 dygn och från kontingent 1/16 som tjänstgjort 347 dygn. Måndagen den 2 januari 2017 inleder omkring 12 500 nya rekryter sin tjänstgöring i kontingent 1/17.

Av dem som rycker in i januari, gör omkring 10 000 det i arméns truppförband. Ungefär 300 kvinnor inleder frivillig militärtjänst för kvinnor. Cirka 1 500 värnpliktiga inleder sin militärtjänst i marinens tjänst. De övriga fördelas inom gränsbevakningens och flygvapnets truppförband. De flesta svenskspråkiga rekryter inleder tjänstgöringen vid Nylands brigad.

De största mottagarna av rekryter är Björneborgs brigad, Kajanalands brigad och Karelska brigaden. I alla dessa tre inleder omkring 2000 rekryter sin tjänstgöring.