1328 beväringar hemförlovas från försvarsmakten

Huvudstaben 14.9.2016 8.21
Pressmeddelande

Den 14 september överförs 1328 beväringar från försvarsmakten till reserven. Beväringarna inledde sin tjänstgöring i januari 2016.

De som nu hemförlovas är beväringar och kvinnor som utfört frivillig militärtjänst, vilka har fått specialutbildning och tjänstgjort i 255 dygn. De har utbildats för manskapsuppgifter som kräver speciella färdigheter och yrkeskunnighet.

Från armén hemförlovas 899, från marinen 321 och från flygvapnet 108 beväringar.