842 kvinnor sökte till militärtjänst

Armén 2.3.2016 10.50
Pressmeddelande

Rekordmånga kvinnor, sammanlagt 842 sökte i år till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor. Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 1 mars 2016.

De flesta ansökningar gick till Björneborgs brigad, i år 156 kvinnor. I fjol var antalet ansökningar 154. Till Karelska brigaden sökte 144 (118), Kajanalands brigad 101 (119) och Pansarbrigaden 83 (76).

Regionalt kom de flesta ansökningarna från Nyland 211 och Sydvästra Finland 101.

Vid urvalsproven som hålls vid regionalbyråerna i april placeras kvinnorna i regel i januari- eller julikontingenten 2017. En del av de sökande kan även placeras i årets julikontingent. Följande ansökningstid för frivillig militärtjänst för kvinnor går ut den 1 mars 2017.

Allt som allt har omkring 7000 kvinnor utbildats till reserven. Under de senaste åren har ungefär 65–70 % av dem fått ledarutbildning.

Under tidigare år har antalet ansökningar till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor varit enligt följande:


2015 796
2014 818
2013 648
2012 716
2011 682
2010 555
2009 522
2008 469
2007 494
2006 430
2005 431
2004 543
2003 471
2002 508
2001 456
2000 517
1999 555
1998 444
1997 705
1996 679
1995 793