Nästan 900 beväringar hemförlovas från armén

Armén 14.9.2016 8.15
Pressmeddelande
Nästan 900 beväringar hemförlovas från armén

Den 14 september överförs 899 beväringar från armén till reserven. Beväringarna inledde sin tjänstgöring i januari 2016.

De som nu hemförlovas är beväringar och kvinnor som utfört frivillig militärtjänst, vilka har fått specialutbildning och tjänstgjort i 255 dygn. De har utbildats för manskapsuppgifter som kräver speciella färdigheter och yrkeskunnighet.

Av truppförbanden inom armén hemförlovas det största antalet från Gardesjägarregementet, som överför över 200 beväringar till reserven.