Arméns nya rekryter inleder sin tjänstgöring

Armén 4.7.2016 9.21
Pressmeddelande
Arméns nya rekryter inleder sin tjänstgöring

Omkring 10 000 nya rekryter inleder sin militärtjänstgöring i Armén måndagen den 4 juli 2016.

Av arméns truppförband är det Björneborgs brigad, Karelska brigaden samt Kajanalands brigad som tar emot flest beväringar. I vart och ett av dessa truppförband inleder ca 2000 beväringar sin tjänstgöring. Av de beväringar som nu inleder sin tjänstgöring är 300 kvinnor.

Tjänstgöringen inleds med den åtta veckor långa grundutbildningsperioden. Under de första veckorna får beväringarna lära sig grunderna i att på ett säkert sätt verka som enskild soldat och stridspar. I slutet av grundutbildningsperioden görs de slutliga urvalen för manskaps- och underofficersutbildningarna. Beväringarna i julikontingenten tjänstgör beroende på uppgifterna antingen 165, 255 eller 347 dygn.