Att söka sig till tjänstgöringen

Försvarsmaktens regionalbyråer ansvarar för behandlingen av ansökningarna till den frivilliga tjänstgöringen för kvinnor, urvalen och beordran till tjänstgöring. Urvalen till specialtrupperna sker vid respektive truppförband.

Ansökning jämte bilagor bör vara framme senast den 1 mars vid den regionalbyrå på vars område hemorten befinner sig. Man kan söka till det innevarande årets julikontingent samt båda kontingenterna följande år. Vid ansökningsårets julikontingent finns endast ett begränsat antal platser. Ansökaren ansvarar själv för de kostnader som ansökan ger upphov till.

Till ansökan bör bifogas:

Direktiv och ansökningsblanketter får även från regionalbyråerna.

Specialtrupperna

Om du söker till specialtrupperna, följ direktiven från respektive specialtrupp. Sänd ansökan inom utsatt tid för respektive specialtrupp till regionalbyrån som sedan vidarebefordrar ansökan till specialtrupperna. Du hittar ansöknings- och inryckningsdatumen för specialtrupperna från truppernas egna webbsidor samt i infohäftet Beväring.

Till ansökan bör bifogas:

Direktiv och ansökningsblanketter får även från regionalbyråerna.

Urvalstillfällen

Reginalbyråerna och specialtrupperna meddelar på basis av ansökningarna till utvalda om urvalstillfällena.

Vid urvalstillfällena ges information om den frivilliga tjänstgöringen ansökarna intervjuas och hälsotillståndet utreds. Efter detta får de utvalda per post en order om att infinna sig till tjänstgöring. Urvalstillfällen hållas i april.

Urvalskriterierna är personliga egenskaper och utbildning. De utvalda måste också så långt som möjligt vara lämpade för att utbildas till Försvarsmaktens reserv.

De allmänna inrycknings- och hemförlovningsdagarna

Armén, marinen, flygvapnet och gränsbevakningsväsendet

 

Inryckningsdagarna

hemförlovningsdagarna

165 dgr

255 dgr

347 dgr

II/17 3.7.2017 14.12.2017 14.3.2018 14.6.2018

I/18

8.1.2018

21.6.2018

19.9.2018

20.12.2018

II/18

9.7.2018

20.12.2018

20.3.2019

20.6.2019

I/19

7.1.2019

20.6.2019

18.9.2019

19.12.2019

II/19

8.7.2019

19.12.2019

18.3.2020

18.6.2020

I/20

6.1.2020

18.6.2020

16.9.2020

17.12.2020

II/20

6.7.2020

17.12.2020

17.3.2021

17.6.2021