Bild Försvarsmakten, Jarno Riipinen

Dagpenning och persedelpenning

Beväringarna får dagpenning för att täcka kostnaderna under tjänstgöringen.

Beväringens dagpenning betalas trappstegsvis i enlighet med tjänstgöringstiden:

  • 5,10 euro (1–165 dygn),
  • 8,50 euro (166–255 dygn) och
  • 11,90 euro (256–347 dygn).

Dagpenningen betalas i huvudsak till bankkontot två gånger per månad på en fredag. Dagpenningen betalas för varje tjänstgöringsdag, inklusive veckoledigheter, duglighets- och sjukpermissioner, personlig permission (HL) samt pappaledighet. Som tjänstedagar räknas inte HSL-permissionsdagar (personlig orsakspermisson) eller olovlig frånvaro från tjänstgöringen.

Kvinnor får dessutom en persedelpenning 0,50 €/dygn för anskaffning av sådan personlig utrustning som Försvarsmakten inte tillhandahåller.