BIld Försvarsmakten, Eliel Kilkki.

Dykarna

Dykarna får mångsidig utbildning i Marinens specialtrupper.

För att komma med på kursen behöver man inte vara tävlingssimmare eller stålman. Inte heller någon tidigare dykerfarenhet krävs. Däremot Kurssille päästäkseen ei tarvitse olla kilpauimari eikä teräsmies. Myöskään aikaisempaa sukelluskokemusta ei edellytetä. Sen sijaan ihärdighet, god kondition och simkunskap behövs. Dem som valts till utbildningen inleder tjänstgöringen i januarikontingenten i Obbnäs.

Tjänstgöringsplats: Obbnäs, Kyrkslätt

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: januari

Utbildningen

Dykarna utbildas vid två linjer. Röjdykarna utbildas för att leta rätt på sjöminor och för röjningsuppdrag. Stridsdykarna utbildas för spanings- och förstörelseuppdrag i skärgården. Dykarna har möjlighet att under tjänstgöringen genomgå sprängarexamen och sportdykarkort.

Inträdeskrav

Av dem som vill bli dykare krävs

  • gott hälsotillstånd, tjänsteduglighetsklass A
  • god fysisk kondition
  • syn 1,0 utan glasögon
  • glasögon tillåtna
  • noggrant färgsinne, normalt synfält
  • normal hörsel

Ansökning

De tre dagar långa urvalsproven till dykarskolan anordnas årligen. I urvalsprovets första del ingår fysiska test och läkarundersökning under vecka 35. I urvalsprovets andra del, som ansökande kallas till med särskilt brev, ingår psykologiska lämplighetstest och intervjuer under vecka 40. Ansökningstiden avslutas 31.7.

Länkar