BIld Försvarsmakten, Eliel Kilkki.

Dykarna

Dykarna får mångsidig utbildning i Marinens specialtrupper.

Dykarna utbildas vid två linjer. Röjdykarna utbildas för att leta rätt på sjöminor och för röjningsuppdrag. Stridsdykarna utbildas för spanings- och förstörelseuppdrag i skärgården.

 

Tjänstgöringsplats: Obbnäs, Kyrkslätt

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: januari

Inträdeskrav

Av dem som vill bli dykare krävs

  • gott hälsotillstånd, tjänsteduglighetsklass A
  • god fysisk kondition
  • syn 1,0 utan glasögon
  • glasögon tillåtna
  • noggrant färgsinne, normalt synfält
  • normal hörsel

Ansökning

De tre dagar långa urvalsproven till dykarskolan anordnas årligen. I urvalsprovets första del ingår fysiska test och läkarundersökning under vecka 35. I urvalsprovets andra del, som ansökande kallas till med särskilt brev, ingår psykologiska lämplighetstest och intervjuer.

Ansökningstiden avslutas 31.7.2017

Länkar