Kuva Puolustusvoimat, Jarno Riipinen

Efter uppbåden

Inför den kommande tjänstgöringen är det värt att bekanta sig med tjänstgöringens vardag och att höja konditionen.

Order om att inleda tjänstgöringen

Ordern om att inleda tjänstgöringen ges till dig antingen vid uppbådstillfället eller skickas per post. I den framgår det när och vid vilket truppförband du ska inleda tjänsten. Ordern om att inleda tjänstgöringen är samtidigt din resebiljett, så uppbevara den väl.

Att förbereda sig för tjänstgöringen

Före inledandet av tjänsten är det bra att bekanta sig med beväringstjänstgöringen, vardagen vid kasernen och olika tjänstgöringsuppgifter. Ju bättre du bekantat dig, desto trevligare kommer det att vara att inleda tjänstgöringen. Goda informationskällor är bland annat Försvarsmaktens webbplats, informationshäftet Beväring samt Försvarsmaktens kanaler på de sociala medierna. Anslut dig till ditt truppförbands kontingentgrupp på Facebook för att få information om tjänstgöringen och för att bekanta dig med dina blivande tjänstgöringskamrater! Truppförbandens kontingentgrupper på Facebook hittar du genom att söka ditt eget truppförbands förkortning jämte kontingentbeteckning (till exempel NYLBR 2/16).

Försvarsmakten erbjuder dig möjligheter att utveckla din prestationsförmåga före tjänstgöringen samt under den. Om du är osäker på din fysiska kondition är det skäl att börja försöka höja den i god tid och bekanta dig med tjänsten MarsMars. Samtidigt kan man också utveckla sig själv psykiskt, socialt samt etiskt så att du är i toppform när tjänsten inleds!

Om ditt hälsotillstånd förändras

Om ditt hälsotillstånd förändras efter uppbådet och före tjänstgöringen inleds, ta i så fall kontakt med regionalbyrån så att förändringarna i hälsotillståndet kan avgöras på nytt innan tjänsgöringen börjar.

Mediciner

Då du åker iväg för att inleda tjänsten ta då med de mediciner du använder för omkring två veckors tid samt recepten för dessa mediciner. Efter ankomstgranskningen får du gratis de mediciner du behöver från garnisonens hälsostation.

Länkar