Bild Försvarsmakten, Aake Kinnunen.

Förändring av inryckningstid eller -plats

Om det uppstår ett tvingande behov av att byta kontingent eller truppförband, ta kontakt med din regionalbyrå för att få det ändrat.

Orsaker kan vara svår ekonomisk situation, viktigt skede av studier, yrkesexamen eller annat vägande skäl. Förändringsansökan görs skriftligt och måste överlämnas till regionalbyrån i god tid innan den beordrade inryckningstidpunkten.

Ifall ditt hälsotillstånd förändras

Ifall ditt hälsotillstånd förändras efter uppbådet och före tjänstgöringens början var i kontakt med den egna regionalbyrån så att förändringens inverkan på tjänstedugligheten kan avgöras före tjänstgöringen börjar. Var också i kontakt med regionalbyrån före tjänstgöringens början om du råkat ut för sjukdom eller olycka, som hindrar dig från att resa eller inleda tjänstgöringen.

Det är ytterst viktigt att för regionalbyrån uppvisa ett läkarintyg över sjukdomens eller skadans art, hur den kan inverka på tjänstgöringen och prognos för tillfrisknande.

Endast ansökan och inlämnande av läkarintyg räcker inte för att utebli från tjänstgöringen, utan du måste få ett särskilt beslut från regionalbyrån.