Före uppbådstillfället

Före uppbådstillfället lönar det sig att bekanta sig med de olika tjänstgöringsformerna.

Bästa chanserna att få tjänstgöra där du helst vill själv är att redan vid uppbådet framlägga önskemål om tjänstgöringsplats och tjänstgöringsuppgift.

Frågeformulär

Frågeförmuläret inverkar på bestämmandet av tjänsteduglighet, tjänsgöringsplats och utbildningsgren. Fyll omsorgsfullt i frågeformuläret och ta med det till förhandshälsogranskningen. Myndigheterna som behandlar dina uppgifter har tystnadsplikt.

Hälsogranskningen

Hälsogranskningarna för uppbådspliktiga män genomförs före höstens uppbådstillfällen. Vanligen genomförs uppbådsgranskningarna i den egna läroanstaltens utrymmen, noggrannare uppgifter om hälsogranskningarna sänds tillsammans med uppbådskungörelsen till hemadressen. Ungdomarnas hälsobetyg ger inte befrielse från förhandshälsogranskningen.

Ta med:

  • det ifyllda frågeformuläret för tjänstgöringen och undersökningen av hälsotillståndet (hittas på slutet av sidan)
  • körkort, pass eller annat identitetsbevis
  • FPA-kortet
  • eventuella äldre läkarutlåtanden och -bevis (inkl. ungas hälsobevis), röntgenbilder. vaccineringsbevis, glasögonrecept, syn- och hörselgranskningsutlåtanden.

Dryftande av tjänstgöringstidpunkten

Allmänt taget kan tjänstgöringen inledas två gånger årligen, i januari och juli. Det lönar sig att inled militärtjänstgöringen så fort som möjligt efter skolavslutningen, före bildandet av familj och inledandet av tidsödande studier. Tjänstgöringstidpunkten kan ändras av vägande skäl på basis av ansökan.

Bekanta sig med truppföbandet och tjänstgöringsuppgift

De värnpliktiga placeras vanligen i de truppförband som ligger närmast hemorten. Målsättningenär att den militära utbildningen och -uppgiften är i samklang med den värnpliktiges utbildning, yrke, framstidsplaner, förmåga och hobbyverksamhet. Försök reda ut vapneslags- och utbildningsgrenspreferenserna före uppbådet. I vilka uppgifter kan du på bästa sätt ha nyttaa av ditt civila kunnande och förmåga och var kan du bäst ha nytta av den militära utbildningen i framtiden? Berätta om dina önskemål för uppbådsnämnden.

Länkar