Beväring

Finlands militära försvar grundar sig på allmän värnplikt.

Under din tid som värnpliktig får du utbildning, med vars hjälp du effektivt kan försvara Finland. Beväringarna utbildas under tjänstgöringen till krigstida uppgifter i försvarsmaktens sammansättning.

På dessa sidor hittar du uppgifter om uppbåden, genomgången av beväringstjänstgöringen samt hur man söker till frivillig tjänstgöring för kvinnor.

OBS! Den här delen av de nya sidorna är under uppbyggnad och mera uppgifter kommer efter hand. Utförligare uppgifter finns tillsvidare på de finskspråkiga sidorna.

Beväringstjänsten - en stor förändring i en ung människas liv
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 13.1.2017 13.23
Nya rekryter till tjänstgöring
Huvudstaben
Pressmeddelande 29.12.2016 15.30
Arméns nya rekryter inleder sin tjänstgöring
Armén
Pressmeddelande 30.12.2016 12.05
Uppbåden 2016 har avslutats
Armén
Pressmeddelande 16.12.2016 10.56
Över 6 800 beväringar hemförlovas från armén
Armén
Pressmeddelande 13.12.2016 10.03
Reservist lagom till jul
Huvudstaben
Pressmeddelande 13.12.2016 10.00
1328 beväringar hemförlovas från försvarsmakten
Huvudstaben
Pressmeddelande 14.9.2016 8.21
Nästan 900 beväringar hemförlovas från armén
Armén
Pressmeddelande 14.9.2016 8.15
Uppbåden inleds den 15 augusti
Armén
Pressmeddelande 9.8.2016 16.19
Beväring

Guide

Beväring

Guide för dig som ska rycka in

Läs
Regionalbyråerna

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten.

Mer information om regionalbyråerna