Beväring

Finlands militära försvar grundar sig på allmän värnplikt.

Under din tid som värnpliktig får du utbildning, med vars hjälp du effektivt kan försvara Finland. Beväringarna utbildas under tjänstgöringen till krigstida uppgifter i försvarsmaktens sammansättning.

På dessa sidor hittar du uppgifter om uppbåden, genomgången av beväringstjänstgöringen samt hur man söker till frivillig tjänstgöring för kvinnor.

OBS! Den här delen av de nya sidorna är under uppbyggnad och mera uppgifter kommer efter hand. Utförligare uppgifter finns tillsvidare på de finskspråkiga sidorna.

Frivillig militärtjänst för kvinnor
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 23.2.2017 9.55
Över 1100 kvinnor sökte till militärtjänst
Armén
Pressmeddelande 2.3.2017 14.00
Beväringstjänsten - en stor förändring i en ung människas liv
Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 13.1.2017 13.23
Nya rekryter till tjänstgöring
Huvudstaben
Pressmeddelande 29.12.2016 15.30
Arméns nya rekryter inleder sin tjänstgöring
Armén
Pressmeddelande 30.12.2016 12.05
Uppbåden 2016 har avslutats
Armén
Pressmeddelande 16.12.2016 10.56
Över 6 800 beväringar hemförlovas från armén
Armén
Pressmeddelande 13.12.2016 10.03
Reservist lagom till jul
Huvudstaben
Pressmeddelande 13.12.2016 10.00
1328 beväringar hemförlovas från försvarsmakten
Huvudstaben
Pressmeddelande 14.9.2016 8.21
Beväring

Guide

Beväring

Guide för dig som ska rycka in

Läs
Regionalbyråerna

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten.

Mer information om regionalbyråerna
Att hålla kontakt med en beväring

Familj

Att hålla kontakt med en beväring

Läs mer