Beväring

Finlands militära försvar grundar sig på allmän värnplikt.

Under din tid som värnpliktig får du utbildning, med vars hjälp du effektivt kan försvara Finland. Beväringarna utbildas under tjänstgöringen till krigstida uppgifter i försvarsmaktens sammansättning.

På dessa sidor hittar du uppgifter om uppbåden, genomgången av beväringstjänstgöringen samt hur man söker till frivillig tjänstgöring för kvinnor.

OBS! Den här delen av de nya sidorna är under uppbyggnad och mera uppgifter kommer efter hand. Utförligare uppgifter finns tillsvidare på de finskspråkiga sidorna.

Beväringarnas försvarsvilja god
Huvudstaben
Pressmeddelande 23.10.2017 12.00
Från armén hemförlovas nästan 1 000 beväringar
Armén
Pressmeddelande 12.9.2017 9.37
Manskapets specialutbildade beväringar hemförlovas
Huvudstaben
Pressmeddelande 11.9.2017 14.00
Nästan 35 000 unga till uppbåden
Armén
Pressmeddelande 8.8.2017 8.45
Nästan 10 000 nya rekryter till armén
Armén
Pressmeddelande 30.6.2017 10.08
Nya rekryter rycker in
Huvudstaben
Pressmeddelande 30.6.2017 8.19
Från armén hemförlovas över 7 500 beväringar
Armén
Pressmeddelande 13.6.2017 14.10
Vaktombyte vid kasernerna
Huvudstaben
Pressmeddelande 13.6.2017 14.00
Beväring

Guide

Beväring

Guide för dig som ska rycka in

Läs
Regionalbyråerna

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten.

Mer information om regionalbyråerna
Att hålla kontakt med en beväring

Familj

Att hålla kontakt med en beväring

Läs mer