Första gången till truppförbandet

Du får inryckningsordern antingen vid uppbådstillfället eller per post. Av den framgår när och vid vilket truppförband du ska inleda tjänstgöringen.

Inryckningsordern är samtidigt en resebiljett, med de löstagbara biljetterna kan man resa med buss och tåg inom Finland från hemorten till tjänstgöringsorten. Biljetterna duger inte i lokaltrafiken i Tammerfors och Åbo, inte heller i huvudstadsregionens närtrafik. Gilitighetstiden finns antecknat på biljetten.

Ersättningar för andra resesätt

Andra resesätt ersätts på tjänstgöringsstället i efterskott mot kvittenser:

  • reseersättning från hemorten till tjänstgöringsorten för den del av resan som inryckningsorderns resebiljett inte gäller för
  • matpeng, då resan tagit mer en sex timmar i anspråk.

Kom ihåg att förevisa resebiljetterna och andra kvittenser i samband med ersättningsansökan genast då tjänstgöringen inleds.

Åk iväg i tid

Anländ till truppförbandet redan mitt på dagen, så hinner du i lugn och ro ta emot utrustningen och prova ut den.

Försenar du dig blir det problem vid truppförbandet både för mottagaren och för den som anländer.

Att ta med till beväringstjänstgöringen

  • utrustning för den personliga hygienen
  • sjukförsäkringskortet (FPA-kortet) och körkort
  • vaccinationsintyg
  • ditt kontonummer

De allmänna inrycknings- och hemförlovningsdagarna

Armén, marinen, flygvapnet och gränsbevakningsväsendet

 

Inryckningsdagarna

hemförlovningsdagarna

165 dgr

255 dgr

347 dgr

II/17 3.7.2017 14.12.2017 14.3.2018 14.6.2018

I/18

8.1.2018

21.6.2018

19.9.2018

20.12.2018

II/18

9.7.2018

20.12.2018

20.3.2019

20.6.2019

I/19

7.1.2019

20.6.2019

18.9.2019

19.12.2019

II/19

8.7.2019

19.12.2019

18.3.2020

18.6.2020

I/20

6.1.2020

18.6.2020

16.9.2020

17.12.2020

II/20

6.7.2020

17.12.2020

17.3.2021

17.6.2021