Bild Försvarsmakten, Jarno Riipinen

Fritiden

Andra tider än tjänstgöring och vilotider räknas som fritid.

Kvällsfritid är, då tjänstgöringen så tillåter, vanligen kl. 17.30–21.30. Även rekryterna får röra sig utanför den egna kasernen när de väl lärt sig att uppträda militäriskt. Under permission och på fritiden får man bära civila kläder utanför kasernområdet, men man åker på permission och fritid klädd i uniform.

Fritiden kan fördrivas vid kasernen på många olika sätt. I Soldathemmet kan man njuta av munk och kaffe eller spela med kamraterna, exempelvis biljard. Motionsmöjligheterna varierar mellan garnisonerna, men i allmänhet finns motionssal, länkstigar och olika motionsklubbar som beväringskommittén arrangerat, att tillgå.