Frivillig tjänstgöring för kvinnor

Till den frivilliga tjänstgöringen för kvinnor ansöks årligen före den 1 mars.

Kvinnor kan genomgå militärtjänsten frivilligt i alla försvarsgrenar och vapenslag. För att komma ifråga för den frivilliga militärtjänsten för kvinnor krävs finskt medborgarskap, 18–29 års ålder samt med ett hälsotillstånd jämte andra personliga egenskaper som gör en lämpad för militär utbildning.

Jämlik tjänstgöring

Alla har samma ansvar och möjligheter.

Innehållet i kvinnornas utbildning är identisk med männens. Även i specialuppgifter som pilot, dykare eller fallskärmsjägare är kraven de samma. Kvinnor som män har på samma grund möjligheter att komma in till underofficerskursen eller reservofficerskursen samt senare till en militär karriär. Militära uppdrag fördelas inte på basis av könstillhörighet utan till dem beordras man enligt uppdragets krav och personliga egenskaper. Kvinnor inleder tjänstgöringen tillsammans med männen.

Tjänsten för kvinnor anordnas med så få specialarrangemang som möjligt. Vid garnisonerna logerar kvinnorna i egna stugor, men på läger, krigsövningar och på marinens fartyg anordnas ingen särskild logering. Beklädnanden är i stort sett identisk med männens.

Uppbåden 2017 har avslutats
Armén
Pressmeddelande 18.12.2017 12.23
Från armén hemförlovas nästan 1 000 beväringar
Armén
Pressmeddelande 12.9.2017 9.37
Nästan 10 000 nya rekryter till armén
Armén
Pressmeddelande 30.6.2017 10.08
Från armén hemförlovas över 7 500 beväringar
Armén
Pressmeddelande 13.6.2017 14.10
Över 1100 kvinnor sökte till militärtjänst
Armén
Pressmeddelande 2.3.2017 14.00
Frivillig militärtjänst för kvinnor
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 23.2.2017 9.55