Omsorgen

Beväringen blir väl omhändertagen under hela tjänstgöringen.

Inkvartering

Beväringarna inkvarteras i kaserner under tjänstgöringen. I stugorna logerar 8–12 personer. Dessutom finns det klassutrymen vid enheterna, stampersonalens rum, lagerutrymen, hygienutrymmen samt klubbutrymmen för fritiden. Under övningarna bor man vanligen i kaminuppvärmda militärtält för 10 eller 20 personer.

Beklädnad

Beväringarna får persedlar för alla årstider. Du ansvarar själv för att smutsiga och trasiga plagg byts ut mot rena och hela vid rustlagret, och att de uppbevaras rätt.

Maten

Beväringarna får hälsosam och mångsidig kost under tjänstgöringen, även dem med specialdiet får sådan mat de behöver. På vardagar serveras frukost, lunch, middag och ett frivilligt kvällsmål. Söndagar ersätts frukosten och lunchen av ett förstärkt morgonmål. I terrängen erbjuds samma dagliga måltider dock så att man tagit hänsyn till det utökade energibehovet.

Hälsovård

Under tjänstgöringen är hälsvård och mediciner kostnadsfria. Bashälsovårdstjänster erbjuds vid garnisonernas hälsostationer på kasernområdena och de som känner sig sjuka har tillgång till mottagning dagligen. Sjukskötarna och läkarna har tystnadsplikt gällande alla hälsouppgifter.

Beväringskommittén (BEVKOM)

Vid varje truppförband finns en beväringskommitté som bevakar beväringarnas intressen. Kommittén består av beväringar och den utvecklar beväringarnas tjänstgöringsförhållanden och fritidsverksamhet genom lämna initiativ till truppförbandets kommendör och högre ledningsstaber. BEVKOM anordnar aktiviteter för beväringarna såsom motionsklubbar samt underhållnings- och filmkvällar.

Soldathemmet

Sldathemmet eller sotku är beväringarnas viloplats vid garnisonen där man kan slappna av med hjälp av spel, internet bibliotek och delikatesser. Soldathemmen upprätthålls av Soldathemsförbundets medlemsföreningar deras arbetstagare och frivilliga soldathemssystrar.

Kyrkligt arbete

Avsikten med det kyrkliga arbetet är att ge mentalt och andligt stöd till beväringarna samt upprätthålla deras etiska handlingsförmåga. I försvarsmaktens tjänst finns såväl evangeliska som ortodoxa präster som står alla beväringars förfogande oavsett övertygelse. Under tjänstgöringen har militärprästen lektioner och för dem som inte hör till kyrkan anordnas föreläsningar i livsåskådning.

Stödnätet

OM du får problem eller andra bekymmer som du skulle vilja prata med någon om under tjänstgöringen, finns det hjälp att få. Dina närmaste förmän såsom gruppcheferna hjälper dig i alla ärenden som berör tjänstgöringen. Till enhetschefen kan man vända sig till i såväl militära som i civila ärenden. Militärprästerna och socialkuratorerna är också till din hjälp och stöd i alla slags frågor. Håll inte problemen för dig själv utan vänd dig frimodigt till ditt stödnätverk!