Rättigheter och skyldigheter

Kvinna som beordrat till vapentjänst lyder under bestämmelser som gäller för värnpliktiga.

Kvinna som beordrats till tjänstgöring kan emellertid före tjänstgöringen inleds skriftligen meddela att hon inte heller inleder tjänstgöringen. När tjänstgöringen väl inletts har kvinnan 45 dagar på sig att meddela att hon inte fortsätter tjänstgöringen. Truppförbandets kommendör kan inom loppet av 45 dagar upphäva ordern om tjänstgöring på basis av skada, sjukdom, konstaterad olämplighet för tjänstgöring eller motsvarande skäl.

Efter tjänstgöringen överflyttas kvinnorna till reserven och beordras till repetitionsövning på samma grunder som männen och de lyder under värnpliktslagen till slutet av det år de fyller 60 år.