Specialtrupper

Vill du se en annan sida av milin och komma åt att göra saker som andra endast kan drömma om? Vill du bli del av Finlands försvarsmakt tuffaste och kunnigaste trupper? Sök då till specialtrupperna och utmana dig själv!

Man blir inte beordrad till specialtrupperna vid uppbådet, utan till dem måste man ansöka särskilt. Till flera uppgifter kan man söka till också efter uppbådet och efter att tjänstgöringsplatsen bestämts, men om en intressant specialstyrka redan finns i tankarna, lönar det sig att föra fram detta vid uppbådettillfället. Till en del av uppgifterna kan man söka till ännu under grundutbildningsperioden. Sökan är öppen för alla beväringar.

Till de flesta specialuppgifter hör intervju och urvalsprov. Före militärtjänstgöringen kan du fråga om specialuppgifterna från regionalbyrån och under tjänstgöringen av grundenhetens chef.

Blanketter