Studier

Det lönar sig att genomföra militärtjänsten innan man inleder studierna.

Om du nyligen blivit antagen till någon läroanstalt så kan studierna så gott som alltid flyttas fram till efter hemförlovningen. En del av läroanstalterna kan däremot kräva att du kan visa upp ett skriftligt bevis över att tjänstgöringen inleds. Kontrollera med den egna läroanstalten vilka reglerna är för inledande av och avbrott i studierna.

Under tjänstgöringen kan du planera studierna efter tjänstgöringen, ansöka till studier och delta i inträdesförhör. Direktiv och råd kan du få från truppförbandets socialkurator. Under beväringstjänstgöringen betalas emellertid inget studiestöd eller statsgaranterat studielån. För betalning av studiestödsräntor under tjänstgöringen kan du söka om stöd från FPA.