Bild Försvarsmakten, Ruotuvaki.

Tjänste- och arbetsförhållande

Avbryt inte ditt arbetsförhållande på grund av militärtjänsten!

Enlig lagen får ett tjänste- eller arbetsförhållande inte avslutas eller sägas upp under tjänstgöringen, utan arbetsgivaren är skyldig att ta dig tillbaka till samma eller motsvarande jobb. Meddela alltså din arbetsgivare om när tjänstgöringen inleds senast två månader i förväg och kom preliminärt överens om att återgå till arbetet.

Återgå till jobbet efter tjänstgöringen

Meddela arbetsgivaren om att återgå till jobbet senast 14 dagar i förväg. Gör anmälan under tjänstgöringen ifall du tänker återvända direkt efter hemförlovningen eller senare. Om du inte gjort en anmälan senast en månad efter hemförlovningen, har arbetsgivaren rätt att ensidigt upphäva arbetsförhållandet.

Arbetslöshet

Om du är arbetslös så bör du meddela arbets- och näringsbyrån om att tjänstgöringen inleds och se till att du sköter din anmälningsplikt ända fram till att du rycker in. På samma sätt bör du meddela din arbetslöshetskassa om militärtjänstgen så att du får rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.