Tjänstgöring och civilt liv

Försvarsmaktens målsättning är att skapa tjänstgöringsförhållanden där du kan genomföra den medborgerliga plikt utan att ditt civila liv och ekonomi försvåras.

Stöd till värnpliktiga

FPA betalar militärunderstöd till värnpliktiga som fullgör militärtjänst samt till deras anhöriga under tjänstgöringstiden. Du kan ansöka om militärunderstöd en månad innan tjänsten inleds.

Till militärunderstödet hör

Lån

Beväringens dagpenning täcker bara en liten del av utgifterna i kasernlivet, så det lönar sig att spara lite på förhand och man behöver också se över sina lån.

Kom överens med banken eller annan kreditgivare om att flytta fram amorteringarna eller delbetalningar. Böter går ofta att flytta fram till betalning först efter tjänstgöringen. Man kan vid behov också komma överens med utmätningsmannen om hur återbetalningarna kan skötas. Undvik att ta lån före tjänstgöringen och under den.

Efter tjänstgöringen

Beväringarna är försäkrade vid Statskontoren i händelse av olyckor och sjukdomar under tjänstgöringen.  Om det konstateras att du under tjänstgöringen drabbats av sjukdom eller skada som kräver undersökningar eller vård änu efter tjänstgöringen, ta kontakt med Statskontoret.