Uppbåden

Varje manlig finsk medborgare beordras till uppbåden det år denne fyller 18 år.

Uppbåden hålles årligen augusti-december. De uppbådspliktiga meddelas per post till hemadressen om att uppbåden anordnas. Uppbåden grundar sig på värnpliktslagen.

Länkar:

De allmänna inrycknings- och hemförlovningsdagarna

Armén, marinen, flygvapnet och gränsbevakningsväsendet

 

Inryckningsdagarna

hemförlovningsdagarna

165 dgr

255 dgr

347 dgr

II/17 3.7.2017 14.12.2017 14.3.2018 14.6.2018

I/18

8.1.2018

21.6.2018

19.9.2018

20.12.2018

II/18

9.7.2018

20.12.2018

20.3.2019

20.6.2019

I/19

7.1.2019

20.6.2019

18.9.2019

19.12.2019

II/19

8.7.2019

19.12.2019

18.3.2020

18.6.2020

I/20

6.1.2020

18.6.2020

16.9.2020

17.12.2020

II/20

6.7.2020

17.12.2020

17.3.2021

17.6.2021