Uppbådstillfällena

Vid uppbådstillfällena ges information om beväringstjänstgöringen och det lönar sig att boka hela dagen.

Den uppbådspliktiges identitet hälsotillstånd granskas och man hör sig för om den värnpliktiges önskemål angående beväringstjänstgöringen. På basis av de uppgifter som kommer fram vid uppbådstillfället bestäms lämpligheten för beväringstjänstgöringen och tjänstedugligheten. Dessutom vid uppbådet bestäms tjänstgöringstidpunkten och -platsen eller befrielse från tjänstgöring.

Grunden för utvärderandet av hälsotillståndet är de uppgifter som framkommit vid förhandshälsogranskningen. Om hälsotillståndets inverkan på tjänstedugligheten kan du läsa mer om i Hälsogranskningsdirektivet.

Ta med:

  • Pass, körkort eller annat officiellt identitetsbevis
  • Läkarintyg
  • Studiebetyg

Södra Savolax

Tavastland

Sydöstra Finland

Mellersta Finland

Lappland

Sydvästra Finland

Birkaland

Österbotten

Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) 2, 5, 12, 15, 16 § och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 1999 födda och för övriga nedan/på omstående sida nämnda värnpliktiga inom Österbottens Regionalbyråns område år 2017 i följande ordning:

Mellersta Österbotten

Kunta

Sukunimen alkukirjain

Aika

Paikka

Karleby

A-Kn

ti 31. Oktober 09.00

Stadshuset, Salutorget 1

Karleby

Ko-R

on 1. November 09.00

Stadshuset, Salutorget 1

Karleby

S-Ö

to 2. November 09.00

Stadshuset, Salutorget 1

Karleby, svensks.

A-Ö

fr 3. November 09.00

Stadshuset, Salutorget 1

Halsua, Veteli

A-Ö

må 6. November 09.00

Församlingshuset, Perhontie 24, Halsua

Kaustby

A-Ö

ti 7. November 09.00

Kommunens ämbetshus, Kappelintie 13

Perho

A-Ö

on 8. November 09.00

Församlingshuset, Sahintie 3

Toholampi

A-Ö

to 9. November 09.00

Hirvikosken kurssik, Tornikoskentie 50

Lestijärvi

A-Ö

to 9. November 09.00

Hirvikosken kurssik, Tornikoskentie 50, Toholampi

Kannus

A-Ö

fr 10. November 09.00

Ämbetshuset, Asematie 1

 

Österbotten

Kunta

Sukunimen alkukirjain

Aika

Paikka

Storkyro

A-Ö ti 15. Augusti 09.00

Kommunens ämbetshus, Pohjankyröntie 136

Laihela A-Ö on, 16. Augusti 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 3

Vörå

A-Ö fr, 18. Augusti 09.00

Norvalla Folkhälsan, Vöråvägen 305 - 307

Korsholm svensks.

A-Ö to, 24. Augusti 09.00

Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Smedsby

Korsholm finsk.

A-Ö fr, 25. Augusti 09.00

Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Smedsby

Korsnäs, Malax,

A-Ö to, 21. September 09.00

Församlingshemmet, Kyrkobyv. 38, Korsnäs

Larsmo

A-Ö ti, 17. Oktober 09.00

Cronhjelmskolan, Norra Larsmov 60

Kronoby

A-Ö on, 18. Oktober 09.00

Kommungården, Säbråvägen 2

Vasa A-J ti, 24. Oktober 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

Vasa K-O on, 25. Oktober 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

Vasa P-Ö to, 26. Oktober 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

Vasa, svensks. A-Ö fr, 27. Oktober 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

Kristinestad

A-Ö ti, 21. November 09.00

Kristinahallen, Repslagaregatan 16

Närpes, Kaskö

A-Ö on, 22. November 09.00

Stadshuset, Kyrkvägen 2, Närpes

Pedersöre A-K to, 30. November 09.00

Kommungården, Skrufvilagatan 2, Bennäs

Pedersöre L-Ö fr, 1. December 09.00

Kommungården, Skrufvilagatan 2, Bennäs

Nykarleby

A-Ö ffr 8. December 09.00

Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7

Jakobstad, svensks.

A-Ö

ti, 12. December 09.00

Tobaksmagasinet, Jakobsgatan 9

Jakobstad, finsks. A-Ö on, 13. December 09.00

Tobaksmagasinet, Jakobsgatan 9

Vasa

erikseen nimetyt

fr, 15. December 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

       

 

I Österbotten genomförs uppbåden på kommunens majoritetsspråk om ej annat meddelas i kungörelsen.

 

Sydösterbotten

Kunta

Sukunimen alkukirjain

Aika

Paikka

Seinäjoki

A-J

må 28. Augusti 09.00

Församlingscenter, Koulukatu 24

Seinäjoki

K-L

ti 29. Augusti 09.00

Församlingscenter, Koulukatu 24

Seinäjoki

M-R

on 30. Augusti 09.00

Församlingscenter, Koulukatu 24

Seinäjoki

S-Ö

to 31. Augusti 09.00

Församlingscenter, Koulukatu 24

Kauhava A-O on, 6. September 09.00

rsamlingshemmet, Kirkkotie 3 B

Kauhava P-Ö to 7. September 09.00

rsamlingshemmet, Kirkkotie 3 B

Lappo A-Ö fr, 8. September 09.00 Vanha Paukku, Kustaa Tiituntie 1
Kauhajoki A-Ö on, 13. September 09.00

Församlingscenter, Kyntäjäntie 3

Kurikka

A-Ö

ti, 19. September 09.00

Församlingscenter, Kurikantie 21

Lappajärvi, Evijärvi

A-Ö

ti, 26. September 09.00

Församlingshuset, Felmannintie 1, Lappajärvi

Alajärvi, Vindala

A-Ö

ti, 10. Oktober 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 1, Alajärvi

Etseri

A-Ö on 11. Oktober 09.00

Pirkanlinna, Lukiontie 3

Soini

A-Ö on 11. Oktober 09.00

Församlingshuset, Karstulantie 2

Alavo

A-Ö to, 12. Oktober 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 7

Kuortane A-Ö fr, 13. Oktober 09.00

Kommungården, Keskustie 52

Östermark

A-Ö ti, 14. November 09.00

Kultuuritalo Orrela, Porvarintie 51

Ilmajoki

A-Ö

on, 15. November 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 37

Bötom, Storå

A-Ö

to 23. November 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 14, Bötom

 

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare som

- under uppbådsåret fyller 18 år
- uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänstduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt eller under det året fyller 30 år, eller
- har beordrats att infinna sig till ny granskning vid årets uppbåd

Uppbådspliktig är inte värnpliktig som har förvärvat finskt medborgarskap eller fått ett beslut om medborgarskap under det år då han fyller 18 år eller därefter. Han kan dock beordras till annan granskning som regionalbyrån ordnar.

Närvaroplikt vid uppbådet

Den uppbådspliktige ska personligen delta i det uppbådstillfälle som avses i uppbådskungörelsen, om han inte har befriats från närvaroskyldigheten.

Regionalbyrån kan befria en värnpliktig från skyldigheten att personligen närvara vid uppbådet, om han

  • har en svår skada eller sjukdom
  • har deltagit i ett urvalsprov till specialtrupper och har beordrats till tjänstgöring, eller
  • är bosatt utomlands och har sänt ett läkarutlåtande eller en annan tillförlitlig utredning utifrån vilken hans tjänstduglighet kan fastställas.

En uppbådspliktig som inte har deltagit i uppbådet på grund av laga förhinder är skyldig att omedelbart efter att det laga förhindret upphört förete bevis för sitt förhinder för regionalbyrån. Om den uppbådspliktige studerar långt från uppbådsorten eller annars har grundad anledning kan han med samtycke av regionalbyrån under samma år delta i annat uppbådstillfälle än det i vilket han enligt uppbådskallelsen ska delta.

En uppbådspliktig förpliktas att under uppbådsåret genomgå en hälsoundersökning före uppbådet vid en hälsovårdscentral eller på något annat ställe som lämpar sig för ändamålet för fastställande av tjänstdugligheten, om undersökningen inte är onödig enligt den utredning om den uppbådspliktiges tjänstduglighet som den uppbådspliktige eller någon annan inrättning lämnar till regionalbyrån, eller på grund av att den värnpliktige är bosatt utomlands eller av något annat särskilt skäl.

De uppbådspliktiga ska vara beredda att bestyrka sin identitet vid uppbådet.

En värnpliktig som utan laglig rätt underlåter att på utsatt tid infinna sig till uppbåd eller som avlägsnar sig från förrättningen utan tillstånd av militärmyndigheten innan hans ärende har behandlats, ska för uteblivande från uppbåd dömas till böter (VärnplL 119 §).

Norra Karelen

Norra Österbotten och Kajanaland

Norra Savolax

Nyland

Asevelvollisuuslain  (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 1999 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Uudenmaan aluetoimiston alueella vuonna 2017 seuraavassa järjestyksessä:

Kunta

Sukunimen alkukirjain

Aika

Paikka

LAPINJÄRVI

AAA - OOO

22.8.2017 ti 09:00

Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B

LOVIISA

AAA - OOO

23.8.2017 ke 09:00

Loviisan liikuntahalli, Brandensteininkatu 29

SIUNTIO

AAA - OOO

24.8.2017 to 09:00

Aleksis Kiven Koulu, Puistopolku 2

INKOO

AAA - OOO

25.8.2017 pe 09.00

Hembygdsgården, Urheilutie 1

HANKO

AAA - OOO

29.8.2017 ti 09:00

Kaupungintalon juhlasali, Vuorikatu 1

TUUSULA

AAA - KAR

29.8.2017 ti 09:00

Hyökkälän koulu, Kirkkotie 11
 

KAS - MYL

30.8.2017 ke 09:00

 
 

MYM - SAN

31.8.2017 to 09:00

 
 

SAO - ÖÖÖ

1.9.2017 pe 09:00

 

RAASEPORI

AAA - LAG

30.8.2017 ke 09:00

Nuorisotalo, Ystadinkatu 14, Tammisaari

 

LAH - OOO

31.8.2017 to 09:00

"

KAUNIAINEN

AAA - OOO

1.9.2017 pe 08.00

Seurakuntatalo, Kavallintie 3

KIRKKONUMMI

AAA - KEN

5.9.2017 ti 09:00

Seurakuntatalo, Seurakunnantie 2

 

KEO - PAR

6.9.2017 ke 09:00

"

 

PAS - ÖÖÖ

7.9.2017 to 09:00

"

KERAVA

AAA - KON

5.9.2017 ke 09:00

Seurakuntakeskus, Papintie 6

 

KOO - PAL

6.9.2017 to 09:00

"

 

PAM - OOO

7.9.2017 pe 09:00

"

ESPOO

AAA - ELK

11.9.2017 ma 08:00

Kannusillanmäen väestönsuoja

Kannusillankatu, Espoon keskus

 

ELL - HEN

12.9.2017 ti 08:00

 

HEO - KAJ

13.9.2017 ke 08:00

"

 

KAK - KUL

14.9.2017 to 08:00

"

 

KUM - MAL

15.9.2017 pe 08:00

"

 

MAM - NUO

18.9.2017 ma 08:00

"

 

NUP - RAS

19.9.2017 ti 08:00

"

 

RAT - SIL

20.9.2017 ke 08:00

"

 

SIM - USK

21.9.2017 to 08:00

"

 

USL - OOO

22.9.2017 pe 08:00

"

KARKKILA

AAA - OOO

26.9.2017 ti 09:00

Seurakuntatalo, Huhdintie 10-11

VIHTI

AAA - MER

27.9.2017 ke 09:00

Seurakunnantalo, Niuhalanraitti 6 b

 

MES - OOO

28.9.2017 to 09:00

"

NURMIJÄRVI

AAA - KAN

26.9.2017 ti 09:00

Seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7

 

KAO - MAJ

27.9.2017 ke 09:00

"

 

MAK - RAU

28.9.2017 to 09:00

"

 

RAV - OOO

29.9.2017 pe 09:00

"

 

 

 

 

PORVOO

AAA - HIM

10.10.2017 ti 09:00

Gammelbackan seurakuntakeskus, Viertotie 1

 

HIN - LOU

11.10.2017 ke 09:00

"

 

LOV - RAI

12.10.2017 to 09:00

"

 

RAJ - OOO

13.10.2017 vpe 09:00

"

PUKKILA-MYRSKYLÄ

AAA - OOO

10.10.2017

Myrskylän Seurakuntatalo, Keskustie 2, Myrskylä

LOHJA

AAA - KOI

3.10.2017 ti 09:00

Seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2

 

KOJ - PEH

4.10.2017 ke 09:00

"

 

PEI - OOO

5.10.2017 to 09:00

"

ASKOLA AAA - OOO

2.10.2017 ma 09:00

Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A

HYVINKÄÄ

AAA - KAN

3.10.2017 i 09:00

Seurakuntakeskus, Hämeenkatu 16

 

KAO - MAJ

4.10.2017 ke 09:00

"

 

MAK - SAK

5.10.2017 to 09.00

"

 

SAL - OOO

6.10.2017 pe 09:00

"

MÄNTSÄLÄ

AAA - LAI

11.10.2017 ke 09:00

Mäntsälän kunnantalo, Heikinkuja 4

 

LAJ - OOO

12.10.2017  to 09:00

"

PORNAINEN

AAA - OOO

13.10.2017 pe 09:00

Seurakuntakeskus, Kirkkopolku 4

SIPOO

AAA - MAR

16.10.2017 ma 09:00

Kirkonkylän seurakuntatalo, Iso kylätie 1

 

MAS - OOO

17.10.2017 ti 09:00

"

VANTAA

AAA - HAL

18.10.2017 ke 08:00

Tikkurilan urheilupuisto, urheilutalo

Läntinen Valkoisenlähteentie 52, Tikkurila

 

HAM - JUS

19.10.2017 to 08:00

 

JUT - KOR

20.10.2017 pe 08:00

"

 

KOS - MAK

23.10.2017 ma 08:00

"

 

MAL - PAU

24.10.2017 ti 08:00

 

 

PAV - SAK

25.10.2017 ke 08:00

"

 

SAL - TUM

26.10.2017 to 08:00

"

 

TUN - OOO

27.10.2017 pe 08:00

"

HELSINKI

AAA - ASI

31.10.2017 ti 08:00

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto,

Helsinginkatu 26

 

 

ASJ - FEX

1.11.2017 ke 08:00

 

FEY - HEI

2.11.2017 to 08:00

"

 

HEJ - IHO

3.11.2017 pe 08:00

"

 

IHP - KAM

6.11.2016 ma 08:00

"

 

KAN - KOP

7.11.2017 ti 08:00

"

 

KOQ - LAH

8.11.2017 ke 08:00

"

 

LAI - LIU

9.11.2017 to 08:00

"

 

LIV - MII

10.11.2017 pe 08:00

"

HELSINKI

MIJ - NII

13.11.2017 ma 08:00

"

 

NIJ - PEI

14.11.2017 ti 08:00

"

 

PEJ - RAP

15.11.2017 ke 08:00

"

 

RAQ - SAK

16.11.2017 to 08:00

"

 

SAL - SIU

17.11.2017 pe 08:00

"

 

SIV - TIR

20.11.2017 ma 08:00

"

 

TIS - VEI

21.11.2017 ti 08:00

"

 

VEJ - YRJ

22.11.2017 ke 08:00

"

 

YRK - OOO

23.11.2017 to 08:00

"

JÄRVENPÄÄ

AAA - KAL

28.11.2017 ti 09:00

Järvenpää-talo, Hallintokatu 4

 

KAM - MES

29.11.2017 ke 09:00

"

 

MET - SAH

30.11.2017 to 09:00

"

 

SAI - OOO

1.12.2017 pe 09:00

"

HELSINKI

ERIKSEEN MÄÄRÄTYT

15.12.2017 pe 09:00

Uudenmaan aluetoimisto, Pohjoiskaari 36

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:

– kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;

– on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai

– on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.

Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston järjestämään tarkastukseen.

Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa

Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.

Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa asevelvollisen,

– jolla on vaikea vamma tai sairaus;

– joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on määrätty palvelukseen; tai

– joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotettavan selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuutensa voidaan määrittää.

Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä. Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava.

Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna, jollei tarkastus ole tarpeeton aluetoimiston kutsunnanalaiselta tai muulta taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.

Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Asevelvollinen, joka oikeudettomasti jää määräaikaan saapumatta kutsuntaan tai poistuu tilaisuudesta ilman sotilasviranomaisen antamaa lupaa ennen kuin hänen asiansa on käsitelty, on tuomittava poissaolosta kutsunnasta sakkoon (AsevL 119§).