Uppbådstillfällena

Vid uppbådstillfällena ges information om beväringstjänstgöringen och det lönar sig att boka hela dagen.

Den uppbådspliktiges identitet hälsotillstånd granskas och man hör sig för om den värnpliktiges önskemål angående beväringstjänstgöringen. På basis av de uppgifter som kommer fram vid uppbådstillfället bestäms lämpligheten för beväringstjänstgöringen och tjänstedugligheten. Dessutom vid uppbådet bestäms tjänstgöringstidpunkten och -platsen eller befrielse från tjänstgöring.

Grunden för utvärderandet av hälsotillståndet är de uppgifter som framkommit vid förhandshälsogranskningen. Om hälsotillståndets inverkan på tjänstedugligheten kan du läsa mer om i Hälsogranskningsdirektivet.

Ta med:

  • Pass, körkort eller annat officiellt identitetsbevis
  • Läkarintyg
  • Studiebetyg

Södra Savolax

Tavastland

Sydöstra Finland

Mellersta Finland

Lappland

Sydvästra Finland

Birkaland

Österbotten

Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) 2, 5, 12, 15, 16 § och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 1999 födda och för övriga nedan/på omstående sida nämnda värnpliktiga inom Österbottens Regionalbyråns område år 2017 i följande ordning:

Mellersta Österbotten

Kunta

Sukunimen alkukirjain

Aika

Paikka

Karleby

A-Kn

ti 31. Oktober 09.00

Stadshuset, Salutorget 1

Karleby

Ko-R

on 1. November 09.00

Stadshuset, Salutorget 1

Karleby

S-Ö

to 2. November 09.00

Stadshuset, Salutorget 1

Karleby, svensks.

A-Ö

fr 3. November 09.00

Stadshuset, Salutorget 1

Halsua, Veteli

A-Ö

må 6. November 09.00

Församlingshuset, Perhontie 24, Halsua

Kaustby

A-Ö

ti 7. November 09.00

Kommunens ämbetshus, Kappelintie 13

Perho

A-Ö

on 8. November 09.00

Församlingshuset, Sahintie 3

Toholampi

A-Ö

to 9. November 09.00

Hirvikosken kurssik, Tornikoskentie 50

Lestijärvi

A-Ö

to 9. November 09.00

Hirvikosken kurssik, Tornikoskentie 50, Toholampi

Kannus

A-Ö

fr 10. November 09.00

Ämbetshuset, Asematie 1

 

Österbotten

Kunta

Sukunimen alkukirjain

Aika

Paikka

Storkyro

A-Ö ti 15. Augusti 09.00

Kommunens ämbetshus, Pohjankyröntie 136

Laihela A-Ö on, 16. Augusti 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 3

Vörå

A-Ö fr, 18. Augusti 09.00

Norvalla Folkhälsan, Vöråvägen 305 - 307

Korsholm svensks.

A-Ö to, 24. Augusti 09.00

Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Smedsby

Korsholm finsk.

A-Ö fr, 25. Augusti 09.00

Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Smedsby

Korsnäs, Malax,

A-Ö to, 21. September 09.00

Församlingshemmet, Kyrkobyv. 38, Korsnäs

Larsmo

A-Ö ti, 17. Oktober 09.00

Cronhjelmskolan, Norra Larsmov 60

Kronoby

A-Ö on, 18. Oktober 09.00

Kommungården, Säbråvägen 2

Vasa A-J ti, 24. Oktober 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

Vasa K-O on, 25. Oktober 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

Vasa P-Ö to, 26. Oktober 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

Vasa, svensks. A-Ö fr, 27. Oktober 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

Kristinestad

A-Ö ti, 21. November 09.00

Kristinahallen, Repslagaregatan 16

Närpes, Kaskö

A-Ö on, 22. November 09.00

Stadshuset, Kyrkvägen 2, Närpes

Pedersöre A-K to, 30. November 09.00

Kommungården, Skrufvilagatan 2, Bennäs

Pedersöre L-Ö fr, 1. December 09.00

Kommungården, Skrufvilagatan 2, Bennäs

Nykarleby

A-Ö ffr 8. December 09.00

Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7

Jakobstad, svensks.

A-Ö

ti, 12. December 09.00

Tobaksmagasinet, Jakobsgatan 9

Jakobstad, finsks. A-Ö on, 13. December 09.00

Tobaksmagasinet, Jakobsgatan 9

Vasa

erikseen nimetyt

fr, 15. December 09.00

Brändö församlingshus, Kaptensgatan 14 – 16

       

 

I Österbotten genomförs uppbåden på kommunens majoritetsspråk om ej annat meddelas i kungörelsen.

 

Sydösterbotten

Kunta

Sukunimen alkukirjain

Aika

Paikka

Seinäjoki

A-J

må 28. Augusti 09.00

Församlingscenter, Koulukatu 24

Seinäjoki

K-L

ti 29. Augusti 09.00

Församlingscenter, Koulukatu 24

Seinäjoki

M-R

on 30. Augusti 09.00

Församlingscenter, Koulukatu 24

Seinäjoki

S-Ö

to 31. Augusti 09.00

Församlingscenter, Koulukatu 24

Kauhava A-O on, 6. September 09.00

rsamlingshemmet, Kirkkotie 3 B

Kauhava P-Ö to 7. September 09.00

rsamlingshemmet, Kirkkotie 3 B

Lappo A-Ö fr, 8. September 09.00 Vanha Paukku, Kustaa Tiituntie 1
Kauhajoki A-Ö on, 13. September 09.00

Församlingscenter, Kyntäjäntie 3

Kurikka

A-Ö

ti, 19. September 09.00

Församlingscenter, Kurikantie 21

Lappajärvi, Evijärvi

A-Ö

ti, 26. September 09.00

Församlingshuset, Felmannintie 1, Lappajärvi

Alajärvi, Vindala

A-Ö

ti, 10. Oktober 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 1, Alajärvi

Etseri

A-Ö on 11. Oktober 09.00

Pirkanlinna, Lukiontie 3

Soini

A-Ö on 11. Oktober 09.00

Församlingshuset, Karstulantie 2

Alavo

A-Ö to, 12. Oktober 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 7

Kuortane A-Ö fr, 13. Oktober 09.00

Kommungården, Keskustie 52

Östermark

A-Ö ti, 14. November 09.00

Kultuuritalo Orrela, Porvarintie 51

Ilmajoki

A-Ö

on, 15. November 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 37

Bötom, Storå

A-Ö

to 23. November 09.00

Församlingshuset, Kirkkotie 14, Bötom

 

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare som

- under uppbådsåret fyller 18 år
- uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänstduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt eller under det året fyller 30 år, eller
- har beordrats att infinna sig till ny granskning vid årets uppbåd

Uppbådspliktig är inte värnpliktig som har förvärvat finskt medborgarskap eller fått ett beslut om medborgarskap under det år då han fyller 18 år eller därefter. Han kan dock beordras till annan granskning som regionalbyrån ordnar.

Närvaroplikt vid uppbådet

Den uppbådspliktige ska personligen delta i det uppbådstillfälle som avses i uppbådskungörelsen, om han inte har befriats från närvaroskyldigheten.

Regionalbyrån kan befria en värnpliktig från skyldigheten att personligen närvara vid uppbådet, om han

  • har en svår skada eller sjukdom
  • har deltagit i ett urvalsprov till specialtrupper och har beordrats till tjänstgöring, eller
  • är bosatt utomlands och har sänt ett läkarutlåtande eller en annan tillförlitlig utredning utifrån vilken hans tjänstduglighet kan fastställas.

En uppbådspliktig som inte har deltagit i uppbådet på grund av laga förhinder är skyldig att omedelbart efter att det laga förhindret upphört förete bevis för sitt förhinder för regionalbyrån. Om den uppbådspliktige studerar långt från uppbådsorten eller annars har grundad anledning kan han med samtycke av regionalbyrån under samma år delta i annat uppbådstillfälle än det i vilket han enligt uppbådskallelsen ska delta.

En uppbådspliktig förpliktas att under uppbådsåret genomgå en hälsoundersökning före uppbådet vid en hälsovårdscentral eller på något annat ställe som lämpar sig för ändamålet för fastställande av tjänstdugligheten, om undersökningen inte är onödig enligt den utredning om den uppbådspliktiges tjänstduglighet som den uppbådspliktige eller någon annan inrättning lämnar till regionalbyrån, eller på grund av att den värnpliktige är bosatt utomlands eller av något annat särskilt skäl.

De uppbådspliktiga ska vara beredda att bestyrka sin identitet vid uppbådet.

En värnpliktig som utan laglig rätt underlåter att på utsatt tid infinna sig till uppbåd eller som avlägsnar sig från förrättningen utan tillstånd av militärmyndigheten innan hans ärende har behandlats, ska för uteblivande från uppbåd dömas till böter (VärnplL 119 §).

Norra Karelen

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 1999 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Pohjois-Karjalan aluetoimiston alueella vuonna 2017 seuraavassa järjestyksessä:

 

KUNTA

SUKUNIMEN ALKUKIRJAIMET

AIKA

TOIMITUSPAIKKA

 

Ilomantsi

Aaa-Ööö

Ke 30. elokuuta klo 09.00

Kunnantalo, Soihtulantie 7

Kitee

Aaa-Ööö

To 31. elokuuta klo 09.00

Kiteen urheilutalo-uimahalli Vespeli, Urheilutie 7

Tohmajärvi

Aaa-Ööö

Pe 1. syyskuuta klo 09:00

Koulukeskus, Asematie 35 A

Lieksa

Aaa-Ööö

Ti 5. syyskuuta klo 09.00

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Kuhmonkatu 32

Nurmes

Aaa-Ööö

Ke 6. syyskuuta klo 09:00

Nurmes-talo, Hannikaisen sali, Kötsintie 2

Valtimo

Aaa-Ööö

To 7. syyskuuta klo 09:00

Kuntalaisten talo, Kunnantie 1

Polvijärvi

Aaa-Ööö

Ti 3. lokakuuta klo 09:00

Polvijärven yläkoulu, Polvijärventie 6

Rääkkylä

Aaa-Ööö

Ke 4. lokakuuta klo 09:00

Kunnantalo, Kinnulantie 1

Liperi

Aaa-Ööö

Ti 10. lokakuuta klo 09:00

Liperin koulu, Koulutie 1

Kontiolahti

Aaa-Oik

Ke 11. lokakuuta klo 09.00

Kontiolahden koulu, Keskuskatu 11

Kontiolahti

Oil-Ööö

To 12. lokakuuta klo 09:00

Kontiolahden koulu, Keskuskatu 11

Juuka

Aaa-Ööö

Ke 25. lokakuuta klo 09:00

Kunnantalo, Poikolantie 1

Outokumpu

Aaa-Ööö

To 26. lokakuuta klo 09:00

Outokummun urheilutalo, Outolamminkatu 1

Joensuu

Aaa-Hyp

Ma 30. lokakuuta klo 09:00

Valtion virastotalo, Torikatu 36 B

Joensuu

Hyg-Kos

Ti 31. lokakuuta klo 09:00

Valtion virastotalo, Torikatu 36 B

Joensuu

Kot-Neu

Ke 1. marraskuuta klo 09:00

Valtion virastotalo, Torikatu 36 B

Joensuu

Nev-Ren

Ti 7. marraskuuta klo 09:00

Valtion virastotalo, Torikatu 36 B

Joensuu

Reo-Tol

Ke 8. marraskuuta klo 09:00

Valtion virastotalo, Torikatu 36 B

Joensuu

Tom-Ööö

To 9. marraskuuta klo 09:00

Valtion virastotalo, Torikatu 36 B

Joensuu

Erikseen määrätyt

Pe 15. joulukuuta klo 09:00

Valtion virastotalo, Torikatu 36 B

 

Ilmoittautuminen kutsuntapaikalla viimeistään klo 08.45

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:

– kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;

– on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täytä 30 vuotta; tai

– on määrätty tämän vuoden kutsuntaan uudelleen tarkastettavaksi.

Kutsunnanalainen ei ole asevelvollinen, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä muuhun aluetoimiston järjestämään tarkastukseen. 

Läsnäolovelvollisuus kutsunnassa

Kutsunnanalaisen tulee osallistua kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.

Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa asevelvollisen,

– jolla on vaikea vamma tai sairaus;

– joka on osallistunut erikoisjoukkojen valintakokeeseen ja joka on määrätty palvelukseen; tai

– joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotettavan selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuutensa voidaan määrittää.

Kutsunnanalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä. Jos kutsunnanalainen opiskelee kaukana kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava.

Kutsunnanalainen velvoitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa kutsuntavuonna, jollei tarkastus ole tarpeeton aluetoimiston kutsunnanalaiselta tai muulta taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.

Kutsunnanalaisten on kutsuntatilaisuudessa valmistauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Asevelvollinen, joka oikeudettomasti jää määräaikaan saapumatta kutsuntaan tai poistuu tilaisuudesta ilman sotilasviranomaisen antamaa lupaa ennen kuin hänen asiansa on käsitelty, on tuomittava poissaolosta kutsunnasta sakkoon (AsevL 119§).

Yhteys- ja lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa aluetoimiston kotisivuilta:

pohjois-karjalanaluetoimisto@mil.fi

Norra Österbotten och Kajanaland

Norra Savolax

Nyland

Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 1999 födda och för övriga nedan nämnda värnpliktiga inom Nylands regionalbyrås område år 2017 i följande ordning:

Kommun

Initial för efternam

Datum

Uppbådsplats

LAPPTRÄSK

AAA - OOO

22.8.2017 ti 09:00

Lappträsk församlingshem, Lappträskvägen 24 B

LOVISA

AAA - OOO

23.8.2017 on 09:00

Harjurinteen koulukeskus, Bangatan 1

SJUNDEÅ

AAA - OOO

24.8.2017 to 09:00

Aleksis Kivi Skolan, Parkstigen 2

INGÅ

AAA - OOO

25.8.2017 fr 09.00

Hembygdsgården, Idrottsvägen 1

HANGÖ

AAA - OOO

29.8.2017 ti 09:00

Stadshusets festsal, Berggatan 1

TUSBY

AAA - KAR

29.8.2017 ti 09:00

Hyökkälän koulu, Kirkkotie 11
 

KAS - MYL

30.8.2017 on 09:00

 
 

MYM - SAN

31.8.2017 to 09:00

 
 

SAO - ÖÖÖ

1.9.2017 fr 09:00

 

RASEBORG

AAA - LAG

30.8.2017 on 09:00

Ungdomsgården, Ystadsgatan 14, Ekenäs

 

LAH - OOO

31.8.2017 to 09:00

"

GRANKULLA

AAA - OOO

1.9.2017 fr 08.00

Församlingshemmet, Kavallvägen 3

KYRKSLÄTT

AAA - KEN

5.9.2017 ti 09:00

Församlingshuset, Församlingsvägen 2

 

KEO - PAR

6.9.2017 on 09:00

"

 

PAS - ÖÖÖ

7.9.2017 to 09:00

"

KERVO

AAA - KON

5.9.2017 on 09:00

Församlingscentret, Papintie 6

 

KOO - PAL

6.9.2017 to 09:00

"

 

PAM - OOO

7.9.2017 pe 09:00

"

ESBO AAA - ELK 11.9.2017 må 08:00 Kannbrobackens skyddsrum Kannbrogatan, Esbo centrum
  ELL - HEN 12.9.2017 ti 08:00 "

 

HEO - KAJ

13.9.2017 on 08:00

"

 

KAK - KUL

14.9.2017 to 08:00

"

 

KUM - MAL

15.9.2017 fr 08:00

"

 

MAM - NUO

18.9.2017 må 08:00

"

 

NUP - RAS

19.9.2017 ti 08:00

"

 

RAT - SIL

20.9.2017 on 08:00

"

 

SIM - USK

21.9.2017 to 08:00

"

 

USL - OOO

22.9.2017 fr 08:00

"

HÖGFORS

AAA - OOO

26.9.2017 ti 09:00

Församlingshuset, Huhdintie 10-11

VICHTIS

AAA - MER

27.9.2017 on 09:00

Församlingshuset, Niuhalanraitti 6 b

 

MES - OOO

28.9.2017 to 09:00

"

NURMIJÄRVI

AAA - KAN

26.9.2017 ti 09:00

Församlingscentret, Kirstaantie 5-7

 

KAO - MAJ

27.9.2017 on 09:00

"

 

MAK - RAU

28.9.2017 to 09:00

"

 

RAV - OOO

29.9.2017 fr 09:00

"

ASKOLA

AAA - OOO

2.10.2017 må 09:00

Palvelukeskus Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4 A

HYVINGE

AAA - KAN 3.10.2017 ti 09:00

Församlingscentret, Hämeenkatu 16

  KAO - MAJ 4.10.2017 on 09:00 "
  MAK - SAK 5.10.2017 to 09:00 "
  SAL - OOO 6.10.2017 fr 09:00 "

LOJO

AAA - KOI

3.10.2017 ti 09:00

Församlingscentret, Sibeliuksenkatu 2

 

KOJ - PEH

4.10.2017 on 09:00

"

 

PEI - OOO

5.10.2017 to 09:00

"

BORGÅ

AAA - HIM

10.10.2017 ti 09:00

Gammelbacka församlingscentret, Slingervägen 1

 

HIN - LOU

11.10.2017 on 09:00

 

 

LOV - RAI

12.10.2017 to 09:00

"

 

RAJ - OOO

13.10.2017 fr 09:00

"

PUKKILA-MÖRSKOM

AAA - OOO

10.10.2017 ti 09:00

Pukkilan nuorisoseurantalo, Veteraanitie 9

MÄNTSÄLÄ

AAA - LAI

11.10.2017 on 09:00

Mäntsälä kommunhus, Heikinkuja 4

 

LAJ - OOO

12.10.2017 to 09:00

"

BORGNÄS

AAA - OOO

13.10.2017 fr 09:00

Seurakuntakeskus, Kirkkopolku 4

SIBBO

AAA - MAR

16.10.2017 må 09:00

Kyrkoby församlingshem, Stora byvägen 1

 

MAS - OOO

17.10.2017 ti 09:00

"

VANDA

AAA - HAL

18.10.2017 on 08:00

Dickursby idrottshall Västra Vitbäcksvägen 52, Dickursby

 

HAM - JUS

19.10.2017 to 08:00

"

 

JUT - KOR

20.10.2017 fr 08:00

"

 

KOS - MAK

23.10.2017 må 08:00

"

 

MAL - PAU

24.10.2017 ti 08:00

"

 

PAV - SAK

25.10.2017 on 08:00

"

 

SAL - TUM

26.10.2017 to 08:00

"

 

TUN - OOO

27.10.2017 fr 08:00

"

HELSINGFORS

AAA - ASI

31.10.2017 ti 08:00

Helsingfors stads finska arbetarinstitut, Helsingegatan 26

 

ASJ - FEX

1.11.2017 on 08:00

 

 

FEY - HEI

2.11.2017 to 08:00

"

 

HEJ - IHO

3.11.2017 fr 08:00

"

 

IHP - KAM

6.11.2016 må 08:00

"

 

KAN - KOP

7.11.2017 ti 08:00

"

 

KOQ - LAH

8.11.2017 on 08:00

"

 

LAI - LIU

9.11.2017 to 08:00

"

 

LIV - MII

10.11.2017 fr 08:00

"

HELSINGFORS

MIJ - NII

13.11.2017 må 08:00

"

 

NIJ - PEI

14.11.2017 ti 08:00

"

 

PEJ - RAP

15.11.2017 on 08:00

"

 

RAQ - SAK

16.11.2017 to 08:00

"

 

SAL - SIU

17.11.2017 fr 08:00

"

 

SIV - TIR

20.11.2017 må 08:00

"

 

TIS - VEI

21.11.2017 ti 08:00

"

 

VEJ - YRJ

22.11.2017 on 08:00

"

 

YRK - OOO

23.11.2017 to 08:00

"

TRÄSKÄNDA

AAA - KAL

28.11.2017 ti 09:00

Järvenpää-huset, Hallintokatu 4

 

KAM - MES

29.11.2017 on 09:00

"

 

MET - SAH

30.11.2017 to 09:00

"

 

SAI - OOO

1.12.2017 fr 09:00

"

HELSINGFORS

SÄRSKILT FÖRORDNADE

15.12.2017 fr 09:00

Regionalbyrån informerar de berörda om adressen

 

Uppbådspliktig är varje manlig finsk medborgare som
- under uppbådsåret fyller 18 år
- uteblivit från tidigare uppbåd, om ett särskilt beslut om hans tjänstduglighet ännu inte har fattats och han inte har fyllt eller under det året fyller 30 år, eller
- har beordrats att infinna sig till ny granskning vid årets uppbåd.

Uppbådspliktig är inte värnpliktig som har förvärvat finskt medborgarskap eller fått ett beslut om medborgarskap under det år då han fyller 18 år eller därefter. Han kan dock beordras till annan granskning som regionalbyrån ordnar.

Närvaroplikt vid uppbådet

Den uppbådspliktige ska personligen delta i det uppbådstillfälle som avses i uppbådskungörelsen, om han inte har befriats från närvaroskyldigheten.

Regionalbyrån kan befria en värnpliktig från skyldigheten att personligen närvara vid uppbådet, om han
- har en svår skada eller sjukdom
- har deltagit i ett urvalsprov till specialtrupper och har beordrats till tjänstgöring, eller
- är bosatt utomlands och har sänt ett läkarutlåtande eller en annan tillförlitlig utredning utifrån vilken hans tjänstduglighet kan fastställas.

En uppbådspliktig som inte har deltagit i uppbådet på grund av laga förhinder är skyldig att omedelbart efter att det laga förhindret upphört förete bevis för sitt förhinder för regionalbyrån.  Om den uppbådspliktige studerar långt från uppbådsorten eller annars har grundad anledning kan han med samtycke av regionalbyrån under samma år delta i annat uppbådstillfälle än det i vilket han enligt uppbådskallelsen ska delta.

En uppbådspliktig förpliktas att under uppbådsåret genomgå en hälsoundersökning före uppbådet vid en hälsovårdscentral eller på något annat ställe som lämpar sig för ändamålet för fastställande av tjänstdugligheten, om undersökningen inte är onödig enligt den utredning om den uppbådspliktiges tjänstduglighet som den uppbådspliktige eller någon annan inrättning lämnar till regionalbyrån, eller på grund av att den värnpliktige är bosatt utomlands eller av något annat särskilt skäl.
De uppbådspliktiga ska vara beredda att bestyrka sin identitet vid uppbådet.

En värnpliktig som utan laglig rätt underlåter att på utsatt tid infinna sig till uppbåd eller som avlägsnar sig från förrättningen utan tillstånd av militärmyndigheten innan hans ärende har behandlats, ska för uteblivande från uppbåd dömas till böter (VärnplL 119 §).