Bild Försvarsmakten, Lisa Hentunen.

Urvalstillfällen

Reginalbyråerna och specialtrupperna meddelar på basis av ansökningarna till utvalda om urvalstillfällena.

Vid urvalstillfällena ges information om den frivilliga tjänstgöringen ansökarna intervjuas och hälsotillståndet utreds. Efter detta får de utvalda per post en order om att infinna sig till tjänstgöring.

Urvalskriterierna är personliga egenskaper och utbildning. De utvalda måste också så långt som möjligt vara lämpade för att utbildas till Försvarsmaktens reserv.