Huolenpito

Varusmiehistä huolehditaan koko palveluksen ajan tarjoamalla majoitus, muonitus, vaatetus ja terveydenhuolto sekä muita tukipalveluja. Puolustusvoimien toiminta, varusmieskoulutus ja huolenpito tähtäävät varusmiehen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen, jotta täysipainoinen palvelus ja osallistuminen koulutukseen on mahdollista.

Majoitus

Varusmiehet majoitetaan palvelusaikana kasarmeihin. Naiset ja miehet majoittuvat eri tuvissa. Tuvissa majoittuu yleensä 8–12 henkilöä. Lisäksi kasarmirakennuksissa ovat luokkatilat, kantahenkilökunnan huoneet, varastotiloja sekä hygieniatilat. Maastoharjoituksissa majoitutaan yleensä 10 tai 20 hengen sotilastelttoihin.

Ruoka

Palvelusaikana varusmiehille tarjotaan ravitsemissuositukset täyttävää, terveellistä ja monipuolista ruokaa varuskuntaravintoloissa. Myös erityisruokavaliot otetaan huomioon. Varuskuntaravintolassa ateriat ovat tarjolla itsepalvelulinjastolla. Arkisin tarjotaan aamiainen, lounas, päivällinen ja vapaaehtoinen iltapala. Sunnuntaisin aamiaisen ja lounaan korvaa vahvennettu aamiainen. Maastoharjoituksissa tarjotaan samat päivittäiset ateriat kuin kasarmilla.

Vaatetus

Varusmiehille jaetaan kaikki tarvittava vaatetus eri vuodenaikoja varten. Kulloinkin käytettävä vaatetus ja muu varustus ohjeistetaan aina erikseen. Varusmies vastaa itse vaatteiden vaihdosta puhtaisiin ja ehjiin varusvarastolla sekä niiden säilyttämisestä. Siviilivaatteita esim. alusasuja voi halutessaan käyttää, kunhan ne eivät näy päällepäin. Vapaa-ajan liikunnassa voi käyttää omia urheiluvarusteita

Terveydenhuolto

Palvelusaikana terveydenhuollon peruspalvelut järjestetään sairastuneille varusmiehille varuskunnallisilla terveysasemilla ja erikoislääkäripalvelut alueellisilla siviilisairaaloilla. Puolustusvoimien järjestämät terveydenhuollon palvelut ja lääkkeet ovat varusmiehille maksuttomia. Joukko-osastoissa järjestetään joka arkipäivä vastaanotto terveysasemalla sairaiksi itsensä tunteville varusmiehille.

Tukiverkko

Jos sinulla ilmenee ongelmia tai muita asioita, joista haluaisit keskustella palveluksen aikana, apua on tarjolla. Lähimmät esimiehesi kuten ryhmänjohtajasi auttavat sinua kaikissa palvelukseen liittyvissä asioissa. Yksikön päällikön puoleen voi kääntyä niin sotilas- kuin siviiliasioissa. Sosiaalikuraattorit ja sotilaspapit ovat auttamassa ja tukenasi kaikenlaisissa asioissa. Myös varusmiestoimikunnan puoleen voi kääntyä tai asioita voi kysyä vaikkapa yksityisviestillä oman saapumiserän Facebook -ryhmää ylläpitävältä Some -agentilta. Älä haudo ongelmiasi vaan käänny rohkeasti tukiverkkosi puoleen.

Sosiaaliala

Jokaisessa joukko-osastossa on sosiaalialan asiantuntijana sosiaalikuraattori. Sosiaalikuraattorin työhön kuuluu palvelusajan sosiaaliturvaneuvonta (toimeentuloturva ja sotilasavustusasiat), ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään liittyvät kysymykset sekä siviilielämän murheisiin tai palveluksessa jaksamiseen liittyvien asioiden käsittely. Näissä asioissa voit ottaa yhteyttä tarvittaessa oman joukko-osastosi sosiaalikuraattoriin tarvittaessa jo ennen palveluksen aloittamista.

Kirkollinen työ

Kirkollisen työn tarkoituksena on tukea henkisesti ja hengellisesti varusmiehiä sekä ylläpitää heidän eettistä toimintakykyään. Puolustusvoimien palveluksessa on ortodoksisia ja evankelisluterilaisia pappeja, jotka ovat kaikkien varusmiesten käytettävissä vakaumuksesta riippumatta. Palvelusaikana on sotilaspapin oppitunteja ja kirkkoon kuulumattomille järjestetään elämänkatsomustiedon oppitunteja

Varusmiestoimikunta (VMTK)

Jokaisessa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen varusmiehiä kouluttavassa joukko-osastossa toimii varusmiehistä koostuva varusmiestoimikunta (VMTK). Varusmiestoimikunta kehittää varusmiesten palvelusolosuhteita ja vapaa-ajan toimintaa mm. järjestämällä erilaisia vapaa-ajan kerhoja ja kursseja, liikuntaa, pelaamista tai lomakyytejä.

Tutustu oman joukko-osastosi varusmiestoimikunnan toimintaan!

Sotilaskoti

Sotilaskoti eli sotku tai sode on varusmiehen taukopaikka varuskunnassa. Siellä voit rentoutua vapaa-ajalla pelien, netin, kirjaston ja herkkujen parissa. Sotilaskoteja ylläpitävät Sotilasjärjestön jäsenyhdistysten työntekijät ja vapaaehtoiset sisaret.