Esitutkinta Karjalan prikaatissa palvelleiden varusmiesten toiminnasta sosiaalisessa mediassa päätökseen

Karjalan prikaati 8.2.2018 11.06
Tiedote

Karjalan prikaatissa on saatu päätökseen esitutkinta, joka on suoritettu sosiaalisessa mediassa kesällä 2017 julkaistun videon johdosta. Videossa prikaatissa palveluksessa olleet varusmiehet olivat näytelleet teloituksenomaista tilannetta. Esitutkinnan päätyttyä Karjalan prikaatin komentaja on päättänyt siirtää asian syyttäjälle syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon.

Asian esitutkinta loppulausuntoineen on kestänyt tavanomaista pidempään, koska osa videolla esiintyneistä varusmiehistä oli ehtinyt kotiutumaan ennen videon julkituloa.

Sotilasoikeudenkäyntiasiana tutkittu rikos on saatettava toimivaltaisen syyttäjän syyteharkintaan, mikäli rikoksesta epäilty tai osa samasta rikoksesta epäillyistä ei enää palvele puolustusvoimissa. Asian käsittely sotilaskurinpitomenettelyssä ei tämän vuoksi ollut mahdollista.

Lisätietoja antaa: Karjalan prikaatin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Jarmo Vähätiitto puh. 0299 800 (vaihde).

Joukko-osasto Kouvola, Vekaranjärvi