Kehä 18 -paikallispuolustusharjoitus Länsi-Uudenmaan alueella on päättynyt

Kaartin jääkärirykmentti 14.9.2018 15.44
Tiedote

Kaartin jääkärirykmentin johtama paikallispuolustusharjoitus Länsi-Uudenmaan alueella päättyi tänään perjantaina. Harjoituksen kokonaisvahvuus oli noin 530 henkilöä, joka muodostui varusmiehistä, reserviläisistä ja henkilökunnasta. Lisäksi harjoitukseen osallistui useita henkilöitä eri viranomaisorganisaatioista.

Kehä 18 -paikallispuolustusharjoitus koostui kahdesta eri osakokonaisuudesta. Sotilaallisen valmiuden kehittämisen ja harjoittamisen sekä suorituskyvyn osoittamisen lisäksi harjoitus piti sisällään yhteistoiminnan harjoittelua eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistoimintaharjoituksen tavoitteena oli kehittää viranomaisten valmiuksia toimia erilaisissa erityistilanteissa yhteistyössä eri viranomaisten ja paikallisten tahojen kanssa. Yhteistoimintaharjoituksissa onnistuttiin hyvin. Näkyvimpänä harjoituksena toimi Inkoon Degerbyssä toteutettu kylän evakuointi, johon Kaartin jääkärirykmentti osallistui Poliisille virka-apua antavana joukkona. Virka-aputehtävään osallistunut joukko koostui maakuntakomppanian reserviläisistä.

Yhteistoimintaa harjoiteltiin myös Kaartin jääkärirykmentin eri yksiköiden ja joukkojen välillä muun muassa hybridiuhkien torjunnassa. Joukkojen mukana harjoittelussa oli myös henkilökuntaan kuuluvia ammattisotilaita.