Yhteistoimintaharjoitus 1 alkaa

Maasotakoulu 10.11.2017 10.37
Tiedote

Maavoimien reserviupseerikurssin 251 VALKEUS ensimmäinen yhteistoimintaharjoitus pääsee vauhtiin ensi viikolla.

Reserviupseerikurssin 251 yhteistoimintaharjoitus 1 (YTH 1) toimeenpannaan 13. - 17.11.2017 Haminan - Lupinmäen - Honkaniemenkankaan - Vallanjärven - Haaviston - Ylä-Pihlajan - Kymin kentän ja Onkamaan alueilla.

Harjoitukseen osallistuvat Reserviupseerikurssi 251, Jääkärikomppanian aliupseerikurssi 217 sekä joukkoja  Jalkaväkikoulun 102.kadettikurssilta, Karjalan prikaatista, Reserviupseerikoulun Jääkärikomppaniasta ja Kuljetuskomppaniasta.

Harjoituksen opetustarkoituksena on harjaannuttaa upseerioppilaita, upseerikokelaita, aliupseerioppilaita sekä miehistöä aselajinsa ja koulutushaaransa mukaisen joukon taistelussa ja johtamisessa painopisteen ollessa yhteistoiminnassa puolustuksessa.

Harjoituksen johtaa reserviupseerikurssin johtaja everstiluutnantti Pasi Hirvonen. Harjoituksen johtajan apulaisena toimii majuri Veli-Matti Pekurinen.

Harjoitukseen osallistuu noin tuhat henkiöä ja 100 ajoenuvoa.