FI SV EN

Terveydenhuolto

Varusmiespalveluksen aikana sinulle tarjotaan ilmainen terveydenhuolto.

Tule palvelukseen terveenä! Mahdolliset pitkäaikaiset sairaudet tai vammat pitää olla tutkittu ja hoidettu ennen palvelusta. Palveluksen aikana voidaan tutkia ja hoitaa pääsääntöisesti vain palvelusaikana ilmenneitä sairauksia.

Tulotarkastus

Kaikille varusmiespalveluksen aloittaville tehdään tulotarkastus kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana.

Tulotarkastuksessa

  • tutkitaan kuulo ja näkö,
  • mitataan pituus ja paino sekä
  • annetaan rokotukset.

Aselajista tai koulutuksesta riippuen voidaan tarvita myös muita tarkastuksia.

Tarkastukseen kuuluu sairaanhoitajan haastattelu ja tarvittaessa lääkärin vastaanotto. Tarkastuksen perustella arvioidaan, onko terveydentilasi muuttunut kutsuntojen jälkeen. Tarvittaessa palveluskelpoisuutesi arvioidaan uudelleen.

Rokotukset

Tällä hetkellä annetaan seuraavat rokotukset:

  • jäykkäkouristus-kurkkumätä-hinkuyskärokote (dtap),
  • meningokokki ACWY -rokote,
  • tuhkarokko-sikotauti-vihurirokko-rokote (MPR) sekä
  • kausi-influenssarokote.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrätä myös muita rokotuksia joko alueellisesti tai valtakunnallisesti.

Ennen palveluksen alkua selvitä omat rokotustietosi terveyskeskuksesta tai opiskelijaterveydenhuollosta ja ota tiedot mukaan tullessasi palvelukseen.

Ovatko rokotukset pakollisia?

Kasarmiolosuhteet tarjoavat otolliset olosuhteet virusten ja muiden taudinaiheuttajien leviämiselle rokottamattomien joukossa. Taudit ovat aikuisiässä keskimääräistä hankalampia ja siksi Sosiaali- ja terveysministeriö on määrännyt yllä luetellut rokotukset annettaviksi kaikille varusmiehille.

Puolustusvoimien terveydenhuoltohenkilöstö rokottaa varusmiehet palveluksen alkaessa varusmiesten terveyden turvaamiseksi. Rokotuksista kieltäytyminen ei kuitenkaan estä varusmiespalveluksen suorittamista eikä alenna palveluskelpoisuusluokkaa.

Terveydenhuolto palveluksen aikana

Palvelusaikana terveydenhuollon palvelut järjestetään varuskunnallisilla terveysasemilla. Erikoissairaanhoito hankitaan siviilisairaaloista.

Ollessasi terveysasemalla potilaana kotiväkesi saa sinuun parhaiten yhteyden soittamalla omaan puhelimeesi. Huomioithan, että terveysasemalta ei voida antaa tietoja terveydentilastasi omaisillesi ilman suostumustasi.

Terveysasemat palvelevat arkipäivisin. Lisäksi terveydenhuoltohenkilöstön palvelut ovat käytettävissä aina sota- ja ampumaharjoituksissa. Tarkemmat ohjeet terveydenhuollon käytännöistä annetaan varuskunnittain palveluksen alussa.

Terveysasemien palveluaikojen ulkopuolella varusmiehiä palvelee valtakunnallinen puhelinneuvonta. Sairastuessasi lomilla saat neuvoja ja toimintaohjeita ympäri vuorokauden seuraavista numeroista:

  • puh. 0299 576 888 suomenkielinen palvelu
  • puh. 0192 242 800 ruotsinkielinen palvelu

Huom! Vakavissa loukkaantumisissa ja sairaskohtauksissa sekä muissa hätätilanteissa apua hälytetään aina yleisestä hätänumerosta 112.

Varuskuntien terveysasemille voi soittaa Puolustusvoimien vaihteen kautta, puh. 0299 800.

Tukiverkko

Jos sinulla ilmenee ongelmia tai muita asioita, joista haluaisit keskustella palveluksen aikana, apua on tarjolla. Lähimmät esimiehesi kuten ryhmänjohtajasi ja kouluttajasi auttavat sinua kaikissa palvelukseen liittyvissä asioissa. Voit tarvittaessa kääntyä myös yksikön päällikön puoleen.

Sosiaalikuraattorit ja sotilaspapit ovat auttamassa ja tukemassa sinua palveluksesi aikana. Vertaistukea saat varusmiestoimikunnan varusmiehiltä tai vaikkapa yksityisviestillä oman saapumiserän Facebook-ryhmää ylläpitäviltä some-agenttivarusmiehiltä.

Älä haudo ongelmiasi vaan käänny rohkeasti tukiverkkosi puoleen!

Sosiaalikuraattori auttaa siviiliasioissasi

Jokaisen joukko-osaston sosiaalikuraattori neuvoo siviiliasioittesi hoitamisessa palveluksen aikana. Sosiaalikuraattorin työhön kuuluu esimerkiksi palvelusajan sosiaaliturvaneuvonta (toimeentuloturva ja sotilasavustusasiat) ja ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään liittyvä ohjaus. Sosiaalikuraattori tukee sinua myös siviilielämän murheiden ja palveluksessa jaksamisen kanssa.

Älä epäröi ottaa yhteyttä joukko-osastosi sosiaalikuraattoriin tarvittaessa jo ennen palvelusta!

Sotilaspappi tukenasi

Kirkollisen työn tarkoituksena on tukea henkisesti ja hengellisesti varusmiehiä sekä ylläpitää heidän eettistä toimintakykyään. Puolustusvoimien palveluksessa on ortodoksisia ja evankelisluterilaisia pappeja, jotka ovat kaikkien varusmiesten käytettävissä vakaumuksesta riippumatta. Palvelusaikana on sotilaspapin oppitunteja, ja kirkkoon kuulumattomille järjestetään elämänkatsomustiedon oppitunteja.