Elektronisen sodankäynnin koulutus

Elektronisen sodankäynnin koulutus tarjoaa haastavia tehtäviä huipputekniikan parissa.

Elektroninen sodankäynti (ELSO) tarkoittaa sähkömagneettista säteilyä käyttävien järjestelmien tiedustelua ja häirintää sekä niiden vastatoimenpiteitä.

Palveluspaikka: Panssariprikaati; Parolannummi  ja Riihimäki

Palvelusaika: 347 pv

Saapumiserä: heinäkuu

Koulutus

ELSO-koulutukseen valitut aloittavat palveluksensa kaikille yhteisellä peruskoulutuskaudella Parolannummella. Peruskoulutuskauden jälkeen alkaa aliupseerikurssi Riihimäellä, jolla opetetaan elektronisen sodankäynnin ja sotilasjohtamisen perusteet. Parhaiten menestyneet valitaan reserviupseerikurssille Panssarikouluun Parolannummelle.

Joukkokoulutuskaudella koulutettavat harjaantuvat tehtäväkohtaisissa taidoissa ja sotilasjohtamisessa. Palveluksen jälkeen on mahdollista hakea toimialan työtehtäviin puolustusvoimissa tai kriisinhallintaoperaatioihin ulkomailla.

Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään

  • normaali terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A
  • virheetön värinäkö
  • normaalit näkökentät ja kuulo
  • hyvä fyysinen kunto (12min-juoksutestissä vähintään 2400m)

Eduksi katsotaan

  • motivaatio ja kiinnostus uusien asioiden oppimiseen
  • kyky pitkäjänteiseen ja itsenäiseen toimintaan sekä loogiseen ajatteluun
  • kiinnostus tietotekniikkaan, elektroniikkaan, vieraisiin kieliin, radioamatööritoimintaan tai matemaattisiin aineisiin

Karsivia tekijöitä ovat mm.

  • 12min-juoksutestin tulos valintakoepäivänä alle 2400m
  • puuttuva tai vanhentunut lääkärintodistus

Hakeminen

Tulosta erikoisjoukkohakemus täältä ja lähetä se lääkärintodistuksen sekä viimeisimmän koulutodistuksen jäljennöksen kanssa hakemuksessa mainittuun osoitteeseen.

Hakuaika umpeutuu vuosittain 31. tammikuuta. Voit hakeutua vain hakuajan päättymisvuoden heinäkuun saapumiserään.

Valintakokeet järjestetään maaliskuun aikana. Valintakokeessa mitataan hakijan valmiuksia suoriutua erikoisjoukko- ja johtajakoulutuksesta sekä suoritetaan 12 minuutin juoksutesti.

Testipäivä alkaa 12 minuutin juoksutestillä, jossa alle 2400m saavuttaneet karsiutuvat heti.