Kirkollinen ala

Tule tekemään kirkollisen alan töitä poikkeavassa ympäristössä!

Tehtävä: Varusmiespappi tai varusmiesdiakoni

Palveluspaikka: kaikki joukko-osastot

Palvelusaika: 255 tai 347 pv

Saapumiserä: kaikki

Kirkollisen alan varusmiehet koulutetaan toimimaan sodan ja rauhan ajan kirkollisissa tehtävissä.

Varusmiespappi- ja varusmiesdiakonikurssille voi hakea kaikissa joukko-osastoissa ja saapumiserissä. Kurssille otetaan teologeja, sosionomeja ja yhteisöpedagogeja sekä alan opiskelijoita.